Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ


Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry

*29. 6. 1900
† 31. 7. 1944


 • francouzský spisovatel, letec, filosof, publicista
 • pocházel z aristokratické rodiny
 • studoval ve Švýcarsku a v Paříži
 • leteckou způsobilost získal během vojenské služby a letectví se věnoval celý život
 • za 2. světové války, do které se Exupéry přihlásil dobrovolně, zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky
 • literární a publicistické činnosti se věnoval již od 20. let

Dílo

 • Letec
 • Malý princ
 • Noční let
 • Citadella - nedokončeno


Zasazení autora a díla do literárního kontextu (českého i světového)

 • 1. polovina 20. století
 • próza se zabývala soudobými společenskými tématy
 • se sociální tématikou se tvůrci začali uchylovat k filozofickým tématům
 • pracovali také s historickými tématy, s variacemi biblických témat a s fantastickými motivy
 • začala vznikat tzv. experimentální próza (=avantgardní směr, jehož principem bylo zobrazovat skutečnost zevnitř, prostřednictvím citových stavů)
 • autoři se přiklonili k vnitřnímu času tak, jak jej prožívá hrdina v proudu jeho vědomí
 • obrácení pozornosti k nevědomí člověka je patrné i v avantgardní poezii a dramatu (=odmítá sociální nespravedlnost, umělci se snaží sdružovat do spolků a svazů, experimentovali s obsahem lit. děl)
 • Společensko-historický kontext
 • moderní světová literatura (próza) mezi světovými válkami
 • v Evropě panovalo neklidné příměří
 • pařížská mírová konference řešila uspořádání poměrů poválečné Evropy, jejímž výsledkem bylo vytvoření tzv. versailleského systému
 • pokus zabránit opakování války vytvořením mezinárodní Společnosti národů selhal
 • počátkem 20. let se prosadil fašismus
 • souboj demokracie a totalitních režimů

Formální charakter díla literární směr: meziválečná literatura

literární žánr: filosofická pohádka

literární útvar: epika, próza


Charakteristika

postup chronologický- začátek a konec příběhu, retrospektiva (Malý princ vzpomíná, co prožil)

vztah dějových linií

postavy: Malý princ, pilot, liška, květina, obyvatelé jednotlivých planet

jazyk spisovný

styl vyprávěcí, popisný, charakterizační

v textu najdeme přirovnání, metafory, personifikace

příběh se odehrává na Zemi a jiných planetách


Hlavní myšlenkou díla je poukázat na důležitost přátelství a empatie. Rozdíl mezi dětským a dospělým vnímáním-pro děti jsou důležité jiné věci než pro dospělé. Ti ztrácejí fantazii a pořád někam chvátají. 

Děj

Vypravěč (autor) příběhu uvízne v saharské poušti se svým letadlem a zjeví se mu Malý princ. Dají se spolu do řeči a Malý princ vypráví, že pochází z maličké planetky, velké jako dům, na které má svojí květinu (růži). K této květině princ něco cítí, ale myslí si, že jeho cit není opětován a proto se vydá na cesty, aby zjistil proč tomu tak je.

Vypráví pilotovi o tom, jak navštívil několik různých planetek. Na každé z nich potkal podivného člověka. První byl král, který si myslel, že všemu vládne. Na další planetce potkal domýšlivce, který si myslel, že je všemi obdivován i když byl na planetce sám. Při další zastávce potkal pijana, který pil jen proto, aby zapomněl, že se stydí za to, že pije. Byznysmen, kterého potká na další planetce je zase přesvědčen o tom, že mu patří hvězdy a neustále je přepočítává. Také by s nimi chtěl obchodovat. Lampář, kterého princ potká na tak malé planetce, že na ní den a noc trvá jen minutu, jen neustále rozsvěcí a zhasíná lampu.

Poslední zastávkou Malého prince je planeta Země. Na té se potká s výhybkářem, záhonem květin a liškou. Od každého se dozví něco nového. Výhybkář mu prozradí, že lidé vlastně neví, proč cestují vlakem sem a tam a navíc takovou rychlostí, liška mu prozradí, co je přátelství (=ochočení). Poslední, koho Malý princ potká je pilot. Spřátelí se spolu a povídají si o všem možném, ale nastane čas, kdy princ chce zpět na svojí planetku. Domluví se tedy s hadem, aby ho uštknul. Nechá na Zemi své tělo a jeho duše se dostává domů. Pilot si na něj vzpomene vždy, když se podívá na hvězdy.

Postavy


Malý princ
 • odvážný malý chlapec
 • hodný
 • přemýšlivý
 • odmítá svět dospělých, žije ve své fantazii


Pilot
 • vypravěč, sám autor
 • přizpůsobivý k dětským myšlenkám, proto si rozumí s Malým princem


Květina
 • krásná, pyšná růže
 • zlá, povýšená - myslí si, že je nekrásnější na světě a jediná svého druhu


Liška
 • chytrá
 • ukazuje princi význam přátelství
 • nechává se ochočit

+ postavy jednotlivých planet

Ukázka

Chvíli přemýšlel a pak dodal: „Co to znamená ochočit?“ „Ty nejsi zdejší,“ řekla liška, „co tu hledáš?“ „Hledám lidi,“ odvětil malý princ. „Co to znamená ochočit?“ „Lidé,“ řekla liška, „mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?“ „Ne,“ řekl malý princ. „Hledám přátele. Co to znamená ochočit?“ „Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla liška. „Znamená to vytvořit pouta...“ „Vytvořit pouta?“ „Ovšem,“ řekla liška. „Ty jsi pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě...“ „Začínám chápat,“ řekl malý princ. „Znám jednu květinu ... myslím, že si mě ochočila...“

                    

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS