Jak obohatit svůj text?

Píšete kvalifikační práci, článek, e-mail, dopis a máte pocit, že používáte pořád ta samá slova? Dnes si ukážeme několik způsobů, jak svůj text obohatit.Používejte synonyma

Pokud se ve vašem textu několikrát za sebou opakuje stejné slovo, je potřeba ho nahradit synonymem. Samozřejmě ne vždy je to možné, ale ve většině případů si můžeme s větou trochu pohrát a přeformulovat ji. Jenže kde takové synonymum najít?

1. Webové servery

Existuje několik šikovných webů, které vám přímo vygenerují vhodné synonymum. Vyberte si jedno, a to použijte ve vašem textu tak, aby zapadalo do kontextu. Mezi naše nejoblíbenější weby patří:

2. Knižní publikaceSáhnout můžete i po klasické knižní verzi slovníku synonym. K dostání jsou i kapesní verze. Slovník synonym dokazuje bohatost češtiny a umožní svým uživatelům zpestřit a obohatit individuální slovní zásobu o mnoho zajímavých a neotřelých slov. Na ukázku zde máme několik oblíbených publikací.

 • Slovník českých synonym a antonym. 2. vyd. V Brně: Lingea, 2012. ISBN 978-80-87471-40-1.
 • Školní slovník českých synonym. V Brně: Lingea, 2010. ISBN 978-80-87062-87-6.
 • PALA, Karel a Jan VŠIANSKÝ. Slovník českých synonym. 3. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Koupí jakéhokoliv slovníku synonym určitě nešlápnete vedle. Vše budete mít přehledně na jenom místě.

Primitive Word Counter

Každý autor má svůj autentický styl psaní. Ať už píšete článek na blog, nebo seminární práci, vaše slovní zásoba se odráží ve všech textech. Každý z nás má nějaká svá oblíbená slova, která užívá velmi frekventovaně. Nyní vám odhalíme slova, jež používáme velmi často my a musíme si na ně dávat pozor.
 • čili
 • však
 • avšak
 • jako
 • může
 • pokud
 • velmi
 • nicméně
 • jakobyPoměrně nedávno jsme narazily na program „Primitive word counter“, jenž vám vytvoří seznam použitých slov seřazený podle jejich výskytu. Stačí jen zkopírovat svůj text a kliknout na tlačítko „go“. Odhalí vám nejen opakovaná slova, ale také víceslovné fráze. Za nás je tento nástroj velice užitečný a praktický.

Rozviňte holé věty

Především v kvalifikační práci je velmi důležité obohatit věty, kterými strukturujete kapitoly, odstavce, nová témata a podobně. Často se stává, že studenti nerozdělují práci dle smyslu. Čtenář se pak ztrácí v textu a neví, o čem pojednává daný úsek. Proto vždy představte každou kapitolu jednou rozvitou větou. Výsledná práce tak vypadá profesionálně a přehledně. Uvedeme si pár příkladů.

V teoretické části je rozbor právní úpravy.
 • Praktická část je věnována rozboru právní úpravy.
 • Společně se v teoretické části práce podíváme na rozbor právní úpravy.
Podkapitola 2.1 je o výuce českého jazyka.
 • Nyní si uvedeme podkapitolu 2.1, která se zabývá výukou českého jazyka.
 • Podkapitola 2.1 se zaobírá problematikou výuky českého jazyka.
V další části popisujeme nezaměstnanost.
 • Problematiku nezaměstnanosti si podrobně rozebereme v následující části práce.
 • Následující úsek se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti.


Citáty a citace

V odborných pracích použijte příslušnou citaci ze zdroje, ze kterého čerpáte. Citace by měla vystihovat danou problematiku. Dávejte však pozor na přílišné užívání citací. Odborná práce musí především obsahovat váš přínos.

Pokud píšete neodborný text, například článek na blog, použijte výstižný citát k tématu, kterému se věnujete.

Číst, číst a číst!

Přemýšlíte, jak si obohatit slovní zásobu? Čtení kvalitní literatury vám zaručeně pomůže. Nemusí se vždy jednat jen o odborné publikace, ale také beletrie dokáže člověku zpestřit slovník jak v mluvené, tak i v psané formě jazyka. Nehledě na to, že čtením si podvědomě procvičujeme gramatiku a pravopis. Pokuste se udělat si ze čtení každodenní rutinu.

Každému vyhovuje něco jiného. Někdo raději čte noviny při ranní kávě a jiní zase knihy před spaním. Poté se snažte nově naučená slova používat ve svých textech. Není od věci si tato slovíčka zapisovat do notesu. Časem vám zevšední a vy je budete užívat běžně i v mluvené formě jazyka. Čtení má zkrátka jen samé výhody!


Tento článek bychom rády zakončily citátem:
„Knihy jsou němí učitelé.“
Aulus GelliusPopulární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS