Jak správně citovat?

Citace je pro mnoho studentů velký oříšek. Pokud však víte jak na to, bude to pro vás hračka. V tomto článku Vám představíme nejen definici citací, ale také jejich užití v praxi a další vychytávky.


Jak se naučit citovat?


Zpočátku se to může zdát velmi zdlouhavé a složité. Na středních školách většinou učitelé neprobírají tuto problematiku hlouběji a na vysoké je to naopak bráno jako samozřejmost. Je tedy na každém studentovi, jak se s tím popere a naučí se sám citovat. V dnešní době je obrovská výhoda možnosti internetu a okamžité dostupnosti informací.

Proč citujeme?


V každé práci je velmi důležité ukázat, že jste se opírali o kvalitní zdroje, ale zároveň nesmíme zapomínat na vlastní přínos. Pokud však student neoznačí citaci, je to považováno za plagiátorství. Vydávat cizí práce, výzkumy či myšlenky za vlastní je v rozporu se zákonem. Čím dříve si osvojíte základní pravidla, tím lépe. Při psaní práce Vám to ušetří mnoho času.

Pamatujte, že neoznačená citace je považována za plagiátorství.


Jaký text citovat?


Jako citace se neoznačují: vlastní poznatky, výzkumy, názory, myšlenky a všeobecně známá fakta. Ovšem otázkou je, co se považuje za všeobecně známý fakt? Jsou to veškeré informace spojené se základním a všeobecným vzděláním včetně základů daného oboru, ke kterému se text vztahuje.

Citace je tedy doslovně zkopírovaná část textu, který vložíte do své práce.

Rozdíl mezi citací a parafrází


Velmi často se tyto dva pojmy zaměňují. Citace je doslovně zkopírovaný text, který se musí označit uvozovkami a také uvést zdroj. Parafráze je Vámi volným způsobem zopakovaná myšlenka a do uvozovek se nedává, avšak uvedení zdroje je nutné. Při parafrázování je důležité zachovat původní význam.

Citace

,,Vyskytují se četné případy, kdy kandidát pracuje na tématu, které mu bylo přiděleno vyučujícím. Takto se ale postupovat nemá."

Parafráze

Velmi často se stává, že vyučující přidělují studentům téma práce. Tento postup, podle Umberta Eca, však není příliš vhodný.

Citace a odkaz

Citace jako taková však neobsahuje jen citovaný text, ale také odkaz na zdroj a na ten se právě teď zaměříme. Tyto odkazy se vkládají do seznamu použité literatury, který je zpravidla na konci každé práce.

Seznam můžeme sestavit dvěma způsoby. Asi nejčastější způsob je abecední uspořádání (metoda prvního prvku a data). Druhý možný způsob je seřadit zdroje dle pořadí (metoda číselných odkazů), v jakém jste je uvedli ve své práci. Nyní si uvedeme vzory základních zápisů odkazů.

Kniha, sborník

Vzor: AUTOR. Název. Vydání. Místo: nakladatel, rok. Standardní číslo.

Příklad: ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 8071981737.

Kapitola z knihy, sborníku

Vzor: AUTOR ČÁSTI PUBLIKACE. Název části publikace. In AUTOR PUBLIKACE. Název publikace. Vydání. Místo: nakladatel, rok, umístění části v publikaci.

Příklad: FRIED, Jason a HANSSON, David Heinemeier. Prodávejte vedlejší produkty. In: Restart: průvodce podnikatelským minimalismem. Brno: Jan Melvin, 2010, s. 102-103. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-04-2.

Časopis a noviny
Vzor: AUTOR. Název článku. Název časopisu, rok, ročník, číslo, strany.

Příklad: HAŠKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Kristýna POSPÍŠILOVÁ. Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti. Sociologický časopis: Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2018, 54(2), 171-198. Dostupné také z: https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.2.398

Elektronické zdroje

Vzor: AUTOR. Název dokumentu. AUTOR ZDROJOVÉHO DOKUMENTU. Název zdrojového dokumentu. [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání: vydavatel, datum vydání, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.

Obecná pravidla při sestavování odkazu

Křestní jména lze zapsat dvěma způsoby:

a) HOLEČKOVÁ, Eva
b) HOLEČKOVÁ, E.

Tituly se v odkazu neuvádějí.

Autor nemusí být vždy fyzická osoba, ale například organizace. V tomto případě lze autora vynechat a uvést odkaz citace názvem.

Pokud má váš zdroj citace více než 4 autory, stačí uvést první jméno a přidat ,,et al."

Na konci se vždy uvádí číslo knihy - ISBN. Pokud čerpáte ze starších titulů, uvádíme: "ISBN není", nebo necháme místo pro ISBN prázdné.

Pokud nelze všechny prvky zdroje dohledat, jednoduše je vynechejte.

Co je ISO 690?

Jedná se o nejpoužívanější citační normu. Ke stažení v pdf formátu ZDE. Před psaním Vaší práce si vždy pro jistotu ověřte, jakou citační normu požaduje Vaše fakulta.

Generátor citací

A na závěr jedna velmi příjemná zpráva. Na internetu naleznete mnoho generátorů citací, které Vám vytvoří odkaz citačního zdroje pouze po zadání čísla ISBN, nebo názvu knihy. Osobně nejraději používám stránku https://www.citace.com/. Tento web je velmi přehledný a dokonce si své citace můžete ukládat.

Doporučení na závěr

Vyhnout se příliš dlouhým doslovným citacím.

Čerpat z kvalitních primárních zdrojů.

Uvést do seznamu použité literatury všechny zdroje.

Nepřehánět to s použitou literaturou. Méně někdy znamená více.

Správně rozlišovat citace a parafráze.

Dodržujte stejnou citační normu v celém textu.

Na závěr přejeme všem studentům úspěsné dokončení práce. Nebojte se na nás obrátit s Vašimi dotazy.


Team Červená propiska#citacePopulární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS