Jak správně napsat příjmení?

Jaký je správný tvar příjmení? Napíšeme na balíček pro Kučerovi, nebo pro Kučerovy? V kanceláři sedí Krausové, nebo Krausovi? Jaký je mezi tím rozdíl, se dozvíte právě v tomto článku.

1. Pojmenování rodiny 


Na začátek bychom se podívali na to, jak pojmenovat rodinu jako takovou. Rodinu jako celek můžeme buď příjmením, nebo spojením rodina + příjmení. Pan Dvořák, paní Dvořáková a jejich děti tvoří rodinu Dvořákových, lze užít i spojení rodina Dvořákova. 

Pozor na hovorové formy, ty jsou vhodné spíše v mluvené podobě spisovného jazyka: přijeli k nám Dvořáci, viděli jsme Dvořáky. Nespisovné jsou pak tvary: přijeli k nám Dvořákovic, tento tvar je navíc nesklonný. 

2. Koncovky u příjmení 

Dvořákovi x Dvořákovy, aneb kdy píšeme -i a kdy -y? 

Pokud si Dvořákovi budou chtít označit zvonek, použijí tvar DVOŘÁKOVI. A proč? Jedná se totiž o 1. pád. Zde však platí, že alespoň jeden z členů rodiny musí být rodu mužského. V 1. pádu se jedná o pojmenování, proto píšeme koncovku -ovi (výjimkou jsou příjmení Suchý, Dolejší - ta se pak skloňují jinak). Koncovku -ovi užijeme také v 5. pádu. Pokud jste již viděli na zvonku DVOŘÁKOVY, tak to znamená jediné - v domácnosti žijí jen ženy. 

Příklad 1. pád kdo? co?

Přišli k nám synové, strýcové, vnuci, rodiče, prarodiče, manželé DVOŘÁKOVI.

Přišly k nám děti, sestry, tety, vnučky, sestřenice DVOŘÁKOVY.

Dvořákovy s koncovkou -ovy píšeme také ve 4. pádu. Tuto „pádovou poučku” můžeme použít při psaní balíčků, dárkových poukazů, přání atd.

Příklad 4. pád koho? co?

Dnes jsem v obchodě viděla DVOŘÁKOVY. 

Pro novomanžele DVOŘÁKOVY.


Jestliže jsou rodinní příslušníci v rodu středním, užíváme v příjmení koncovku -a. 

Příklad

Přišla k nám vnoučata DVOŘÁKOVA. 

Viděla jsem dvojčata DVOŘÁKOVA.


U adjektivních příjmení lze užít koncovku -ch, nebo í. 

Příklad

Přijeli k nám manželé NOVOTNÝCH/NOVOTNÍ.

Potkala jsem manžele NOVOTNÝCH/NOVOTNÉ.

3. Koncovky -ovi a -ové


Koncovky u příjmení v 1. p. mn. č. nejsou zaměnitelné. V 1. p mn. č. rodu životného je základní tvar -ové. V kanceláři sedí dva Krausové. Tvar -ové poukazuje na fakt, že jde o množné číslo příjmení. Nic nenaznačuje tomu, že by Krausové byli z jedné rodiny. Pouze v případě, kdy chceme odkázat k jedné rodině, užijeme koncovku -ovi. V kanceláři sedí bratři Krausovi.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS