Jak zvládnout číslovky?

Ačkoliv se to nezdá, psaní číslovek může být velký problém. Ne vždy je jednoduché napsat číslovku správně. Podívejme se tedy, jak na to, abychom v textech nechybovali.


Úvodem bych začala, jak psát čísla obecně. Pro větší přehlednost oddělujeme mezerou vždy trojice čísel, a to i za desetinnou čárkou. Pozor ale na letopočty, ty se píší povinně bez mezery.

PŘÍKLAD: 

1 234 567 
1,234 567

1) Skloňovaní pomocí přípon 


Pokud skloňujeme číslovky, nepřipojujeme k nim žádnou koncovku! Většina lidí má tendenci připojovat k číslovce koncovky -ti, -mi. Ty se ale nepíší! Pokud chceme něco vyjádřit číslicí, píšeme to jednoduše a čistě. Číslovku (v písmu) neskloňujeme, tudíž je bez koncovek. Čtenář ví, jak si to správně vyskloňovat. Proto se nepíše do 18ti, 18-ti nebo dokonce 18nácti let. Podobně nepíšeme ani do 8mi hodin, 20ti let, 100vky let apod. 

PŘÍKLAD: 

Dorazil jsem do školy před 10 minutami.
Osobám do osmnácti let vstup zakázán. Osobám do 18 let vstup zakázán.
Přijedeme do 5 hodin.

Všimněte si, že za číslovkou tečku nepíšeme, v tom případě by se jednalo o číslovku řadovou. 

2) Číslovky, přídavná jména a příslovce


Pokud chceme vyjádřit číslici ve spojení s přídavným jménem nebo příslovci, píšeme je VŽDY dohromady! Nepíšeme zde spojovníky, tečky ani mezery.

6letý (šestiletý)
8násobný (osminásobný)
15krát (patnáctkrát)

3) Zápis procent 


Další problematickou kategorií při psaní číslovek jsou procenta. To, jak danou číslovku napíšeme, může mít i vliv na význam slova. Opět pozor na koncovku –ti (10-ti %-ní a jiné perličky neexistují).

Procenta, která od číslovky oddělujeme mezerou (10 %, 50 %), pokud je význam tohoto spojení x procent.

Procenta, která od číslovky neoddělujeme mezerou (10%, 50%), pokud je požadovaný význam v podobě odvozeného přídavného jména – 10% znamená desetiprocentní, 50% je padesátiprocentní.

PŘÍKLAD:

20% kyselina sírová (dvacetiprocentní)
40 % povrchu země (40 procent) 

To samé platí i při psaní jednotek. 

5 m (pět metrů)
5m (pětimetrový)

4) Psaní čísel v textu


V psaných textech se často objevuje jedna estetická chyba. Čísla do deseti se v textu píší slovy. Lze psát i čísla vyšší, pokud jsou ale jednoslovná. 

správně: Uvidíme se za sedm dní.
špatně: Uvidíme se za 7 dní.

Pokud ale píšeme statistické údaje, např.: při psaní bakalářské či diplomové práce, tam je vhodné použít čísla. 

5) Datum


Datum spousta z nás píše každý den, ale i tak v něm lidé zbytečně chybují. Pravidlem je, že den, měsíc a rok vždy oddělujeme tečkou a následně mezerou.

PŘÍKLAD:

Dne 16. 8. 2018 proběhne v ulici Moulíkova čištění silnic.
Dne 16. srpna 2018 proběhne v ulici Moulíkova čištění silnic. 


Výjimkou je takzvaný dvoumístný způsob vzestupného psaní data. Zde se mezery nepoužívají. Tento styl se užívá v obchodní a úřední korespondenci. Není však tak běžný. Častěji se setkáme s předchozím zápisem.

PŘÍKLAD:

10.04.1995
30.12.2016


Podobně se tento dvoumístný způsob zápisu používá u kalendářních dat psaných sestupně (rok, měsíc, den), při němž se mezi jednotlivé údaje dává spojovník. Tento způsob zápisu je vhodný pro uchovávání elektronických, zápisů, údajů, dat, dokumentů a tak podobně. V běžné a obchodní korespondeci není jeho užití příliš vhodné.

PŘÍKLAD:

2018-09-16
2018-12-10
                                        Pozor na slovíčko datum a jeho skloňování! Slovo „datumu" ve spisovné češtině neexistuje.Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS