Ji/jí – ni/ní

Dnes si objasníme pravidla těchto osobních zájmen. Rovněž si ukážeme jednoduchou pomůcku, se kterou už chybu neuděláte. 


Pravidla českého pravopisu uvádí, že krátké tvary JI a NI užíváme jen ve 4. pádě. Ve všech ostatních pádech píšeme JÍ a NÍ s čárkou.

Pomůcka 

Za konkrétní zájmeno si dosadíme ukazovací zájmena: TU, TÉ A TOU. V případě, že nám do věty pasuje tvar TU, píšeme variantu s tečkou. 

Příklad

Dáš si TU polévku? Dáš si JI?

V této fázi je vám zaručeně jasné, co bude následovat. Když se nám do věty hodí TÉ a TOU, píšeme čárku nad i.

Příklad

Slíbil jsem TÉ ženě, že přijdu včas. Slíbil jsem JÍ, že přijdu včas.

Nepůjdu tam s TOU ženou! Nepůjdu tam s NÍ!

Skloňování osobních zájmen

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS