Nechybujte v psaní n/nn

Nevíte, kdy napsat jedno a kdy dvě n? Výslovnost některých slov může být matoucí. Stačí znát pár základních pravidel a už nebudete chybovat. S touto problematikou se střetáváme velmi často, a to u lidí všech věkových kategorií. Ačkoliv se to někomu může zdát jako maličkost, chyba v n může ale kolikrát změnit význam slova. Podívejte se společně s námi, jak na to.

Kde se píše jedno n

1. U přídavných jmen označujících zvířata

jelen – jelení, slon – sloní, kuna – kuní


2. U přídavných jmen odvozených od příčestí trpných

chráněn – chráněný, učiněn – učiněný, konán – konaný, dán – daný


3. Ve slově raný ve významu brzký (není odvozeno od slova ráno, naopak slovo ráno je odvozeno od slova raný)

rané brambory, raná jablka…


4. U podstatných jmen odvozených příponami

– ina (cenina)

– ík (viník, deník)

– ice (vinice)


5. U přídavných jmen odvozených příponou –ěný

plátěný, ceněný, vlněný, hliněný

Kde se píše nn

1. U přídavných jmen složených

jednostranný, hrubozrnný, rovnoramenný, tenkostěnný


2. Tvoříme-li přídavné jméno příponou –ný, –ní od podstatného jména, jehož kořen je zakončen na n

korun-a, korunní

vin-a, vinný

rán-o, ranní

vín-o, vinný


3. Při stupňování přídavných jmen a příslovcí s nn


nevinný, nevinnější, nejnevinnější

účinně, účinnější, nejúčinnější


Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS