Datum

Datum a jeho správný zápis je pro mnoho lidí velká neznámá a střílí ve svém psaném projevu všechny možné (i nemožné) varianty v podstatě „od oka“. Pojďme tomu dnes dát formu a objasnit si přesná pravidla a všechny možné zápisy.


V českém prostředí zpravidla píšeme datum v tomto pořadí: den → měsíc → rok. K zápisu užíváme arabské číslice. Nyní si pro přehlednost rozdělíme zápisy dat do kategorií.

1) Neutrální zápis

Nejčastější formou zápisu je zápis číselný, kde za tečkou vždy následuje mezera.

Příklad
1. 4. 2010
20. 10. 2017


2) Slovní zápis měsíce

Vypisování názvu měsíce slovně je typické především v osobní a soukromé korespondenci, v právních písemnostech, na peněžních dokladech apod. Slovní zápis měsíce se doporučuje i v dopisech do zahraničí. Mezi místo podepsání a datum čárku nepíšeme.

Příklad
Brno 21. února 2013
V Karlových Varech 1. 8. 2018

3) Obchodní korespondence

V obchodní, úřední a oficiální korespondenci se upřednostňuje číselný zápis měsíce. Avšak místo původu by mělo být v 1. pádě (nikoli *V Karlových Varech dne...).

Příklad 
Ostrava 10. 1. 2019
Aš 15. 5. 2012

4) Zápis dle ČSN 01 6910

Tuto normu na úpravu textů zpracoval Ústav pro jazyk český AV ČR. Kromě předchozího zápisu tato norma povoluje v obchodní korespondenci i tzv. dvoumístný způsob vzestupného psaní data. Před jednociferné kalendářní dny doplníme nulu a za tečky nedáváme mezery.

Příklad
08.01.2004
10.12.2011

4) Elektronický zápis

Existují však situace, kdy je naopak vhodnější psát datum v pořadí: rok-měsíc-den. Jedná se opět o dvoumístný způsob zápisu a mezi čísla se vkládá spojovník. Setkáme se s tím nejčastěji v prostředí, kde se uchovávají elektronická data, záznamy a soubory, jsou to například: archivy, knihovny, úřady, firmy a mnoho dalších. Jedná se především o usnadnění vyhledávání souboru v počítači (viz obrázek). Nedoporučuje se užívat v souvislém textu. Můžeme se s ním setkat také: v odborné literatuře, obchodní a úřední korespondenci.5) Letopočty

Letopočty je vhodné psát čtyřmístně, aby nedošlo k záměně.
Správně   2011-10-03 👍
Špatně     11-10-03      👎
V administrativních textech se letopočty píšou zpravidla čtyřmístně. Dříve byl možný zápis letopočtu s odsuvníkem (apostrofem) ’90. Dnes se již nepoužívá a nepoužívá se ani zápis data s lomítkem 4/6 1998, popř. měsícem psaným římskými číslicemi 8/V 1945 a 8. V. 1945.

6) Časový úsek

Pokud potřebujeme vyjádřit nějaký časový úsek, tak platí následující pravidla. Slovíčko „až“ nahradíme pomlčkou. V případě jednoslovných názvů mezery neklademe.

Příklad
únor–červen 
2001–2005

Naopak u víceslovných názvů mezery vkládáme.


Příklad

10. února – 1. října 2011
12. 6. – 19. 6.

7) Skloňování slova datum

Velmi často se setkáváme s chybným zápisem slova datum v množném čísle. *U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu, zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy, např. V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů.Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS