Jak na číslovky

Ačkoliv se to nezdá, psaní číslovek může být velký problém. Ne vždy je jednoduché napsat číslovku správně. Podívejme se tedy, jak na to, abychom v textech nechybovali. 


1) Obecný zápis

Úvodem bych začala, jak psát čísla obecně. Pro větší přehlednost oddělujeme mezerou vždy trojice čísel, a to i za desetinnou čárkou. Pozor ale na letopočty, ty se píší povinně bez mezery.

PŘÍKLAD: 

1 234 567
1,234 567

2) Skloňovaní pomocí přípon 

Pokud skloňujeme číslovky, nepřipojujeme k nim žádnou koncovku. Většina lidí má tendenci připojovat k číslovce koncovky -ti, -mi. Ty se tam ale nepíší! Pokud chceme něco vyjádřit číslicí, píšeme to jednoduše a čistě. Číslovku (v písmu) neskloňujeme, tudíž je bez koncovek. Čtenář ví, jak si to správně vyskloňovat. Proto se nepíše do 18ti18-ti nebo dokonce 18nácti let. Podobně nepíšeme ani do 8mi hodin, 20ti let, 100vky let apod. Logicky to nedává smysl, protože kdyby byl správný zápis 18ti, tak by číselný zápis představoval osmnác, což je nesmysl. 


PŘÍKLAD: 

Dorazil jsme do školy před 10 minutami.
Osobám do osmnácti let vstup zakázán. Osobám do 18 let vstup zakázán.
Přijedeme do 5 hodin.

Všimněte si, že za číslovkou tečku nepíšeme. V takovém případě by se jednalo o číslovku řadovou. 

3) Číslovky, přídavná jména a příslovce

Pokud chceme vyjádřit číslici ve spojení s přídavným jménem nebo příslovci, píšeme je VŽDY dohromady! Nepíšeme zde spojovníky, tečky ani mezery.

  • 6letý (šestiletý)
  • 8násobný (osminásobný)
  • 15krát (patnáctkrát)

4) Psaní procent 

Další problematickou kategorií při psaní číslovek jsou procenta. To, jak danou číslovku napíšeme může mít i vliv na význam slova. Opět pozor na koncovku –ti (10-ti %-ní a jiné perličky neexistují).

  • Procenta, která od číslovek oddělujeme mezerou (10 %, 50 %), vyjadřují doslovně XY procent.
  • Procenta, která od číslovek neoddělujeme mezerou (10%, 50%), značí fakt, že se jedná o přídavné jméno – 10% znamená desetiprocentní, 50% je padesátiprocentní atd.

PŘÍKLAD:

20% kyselina sírová (dvacetiprocentní)
40 % povrchu země (40 procent) 

To samé platí i při psaní jednotek. 

5 m (pět metrů)
5m (pětimetrový)

5) Psaní čísel v textu

V psaných textech se často objevuje jedna estetická chyba. Čísla do deseti se v textu píší slovy. Lze psát i čísla vyšší, pokud jsou ale jednoslovná. 

správně: Uvidíme se za sedm dní.
špatně: Uvidíme se na 7 dní.

Pokud ale píšeme statistické údaje, např. při psaní bakalářské či diplomové práce, tam je vhodné použít čísla. 


Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS