Vtom x v tom

Vtom x v tomCo se týká pravopisného zápisu, obě varianty jsou správné. Rozdíl je ale ve významu a záleží na tom, v jakém kontextu slovo použijeme. Musíme proto dávat pozor a vybrat tu správnou variantu.


Existuje i pomůcka, jak poznat, kdy dané spojení napsat zvlášť a kdy dohromady. 


→ Stojí-li za předložkou ukazovací zájmeno, píšeme spojení zvlášť, pokud takové zájmeno můžeme nahradit podstatným jménem (V tom –v té věci– se nikdo nevyzná)

→ Kdežto u příslovečné spřežky podobný opis není možný → Vtom se ozval příšerný hluk.Vtom je příslovce s významem „v tu chvíli, najednou“ 
např.: „Chtěl jsem jít spát, když vtom mi někdo zavolal.“ 

V tom je klasické spojení předložky a ukazovacího zájmena, které se používá ve všech ostatních případech 
např.: „V tom případě jsme spolu skončili!“

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS