Myslím, tedy jsem (sem)

Jsem vs. sem

Psaní jsem vs. sem patří k častým chybám na internetu a zejména na sociálních sítích. Proto si v dnešním článku objasníme, kdy psát ve větě jsem a kdy sem. Tato dvě slova bývají často zaměňovaná, přitom jejich význam je zcela odlišný a je důležité si uvědomit, co které z nich znamená. 


JSEM 

Jsem je tvar slovesa být pro 1. osobu čísla jednotného v přítomném čase, používáme ho, pokud chceme říci, kde se nacházíme, jak se cítíme a podobně.

Příklad

Dneska jsem byl na výletě v Praze. 
Jsem nemocný a nemohu přijít do práce.
Jsem ráda, že jsi přišel. 

S tvarem jsem se ale setkáme i v minulém čase. Ten  tvoříme pro 1. osobu jednotného čísla pomocí slovesa zakončeného na „l“ a právě tvarem slovesa být (jsem).

Příklad

Včera jsem nebyl v práci.
Byl jsem se podívat v nově otevřené prodejně.
V kině jsem potkal Janu s Petrem. 


SEM 

Slovo sem patří mezi příslovce, které nám určuje místo, kam se má někdo postavit, něco tam položit a podobně. 

Příklad

Dej sem ty věci.
Nechoď sem.
Přijeď za mnou sem do Prahy. 


Kdy napsat jsem a kdy sem? 

Pozor na záměnu těchto dvou slov. Je to velká pravopisná chyba. Příslovce sem bývá často, jak už jsme zmiňovaly na začátku, zaměňováno se slovesem jsem.  Při opravování textů (nebo i na internetu) se pak často setkáváme s těmito tvary: zapomněl sem, vyměnil sembyl sem doma. Jediný správný zápis slovesa být v 1. osobě jednotného čísla je JSEM. Tvary bez písmena „j“ jsou hovorové a používané v mluvené formě jazyka. V psaném textu je třeba se jich vyvarovat. 

Rozlišit, kdy psát jsem a kdy sem, není příliš složité. Stačí se jen zamyslet na jejich konkrétním použitím. Pokud si tedy nejsme jistí, je třeba si uvědomit, v jaké osobě je podmět věty. Pokud je podmět v 1. osobě čísla jednotného, píšeme ve větě slovo jsem, pokud je v jiné osobě, píšeme sem. Při určovaní se zaměřte na to, co chcete větou říct. 

Jestliže si pořád nejste jistí, máme pro vás malou pomůcku: pokud je věta v jednotném čísle, převedeme ji do čísla množného. V něm nám totiž vznikne z tvaru jsem tvar jsme a ten už snadno odlišíme od slova sem (na toto místo). V případě, že nám ve větě zůstane slovíčko sem a na nic se nezmění, tak víme, že se jedná o příslovce.

A pozor na větu, kde se mohou objevit i oba tvary: Vždy jsem sem jezdil rád.

* Slavný výrok francouzského filosofa Reného Descarta: „Myslím, tedy jsem.“

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS