Tomáš Gavlas – Karlaz: Cesta člověka

Máme zde slibovanou recenzi na knihu Karlaz. Když nás Tomáš oslovil s tím, že by se s námi rád sešel a představil nám svou knihu, tak jsme neváhaly ani chvilku. Máme celkově rády novodobé autory a dle Tomášových webových stránek nám jeho tvorba přišla jako náš šálek kávy. Zároveň jsme to přijaly jako výzvu, protože každá z nás má jiný literární vkus a byly jsme samy zvědavé, jak moc se naše pohledy budou lišit nebo shodovat.RECENZE Z POHLEDU KARLY


Než jsem knihu otevřela, tak jsem si představovala podobný styl jako například dílo Mnich, který prodal své ferarri, Konec prokrastinace či Čtyři dohody. Čekala jsem tak trochu motivační knihu (čti návod). Jenže to k mému překvapení vůbec není. Byla jsem velmi mile překvapena, jakým stylem je tato kniha napsána. Autor zde užívá velmi neotřelé slovní obraty, chvilkami mi příběh připomínal knihu Nekonečný příbeh (především při popisu prostředí). Sem tam se mi v hlavě promítly i podobné myšlenky jako v díle Malý princ. Příběh je provázaný moudry, které se dají velmi jednoduše reflektovat do dnešní doby. Poukazuje na nešvary nejen každého z nás, ale také společnosti jako celku. Tím nechci říct, že by kniha působila negativně - právě naopak! Je zde velmi laskavým a nenásilným způsobem vložena motivace a vypíchnuty ty nejvzácnější životní hodnoty. Na této knize je úžasné, že se v ní najde každý z nás a situační nešvary zahrnuté ve vyprávění si může vyložit po svém. Troufám si říct, že tuto knihu nelze chápat jednoznačně. Výklady se mohou v některých pasážích velmi různit a osobně to považuji za skryté kouzlo či poseství této publikace. Určitě nečekejte oddechovku na jedno odpoledne. Autor si pohrál s psychologií postav a zařadila bych toto dílo do náročnější literatury. Postupné odkrývání určitých témat mě vyloženě nutilo se k některým kapitolám vracet a uvažovat nad nimi i jiným způsobem.

Výběr jmen také není náhodný. Hlavní postava Karlaz je hlavním průvodcem děje. Současné mužské křestní jméno Karel má německý původ s kořeny sahajícími až do latiny. Toto velmi prosté jméno však v sobě z historie skrývá velkou moc a sílu. Není náhodou, že jeho nositelé byli velmi často vladaři. Jméno pochází ze staroněmeckého slova „karal“, „karlaz“, resp. „karl“ s významem „svobodný muž/člověk“. Jedna z jeho ženských variant je jméno Karla, což mi samozřejmě, nebudeme si lhát, lichotí. Další postavy v tomto díle působí velmi autenticky a přirozeně. Autor volil velmi sofistikovaně jména dle prostředí, ve kterých se děj odehrává. Dotýká se témat jako: poutnictví, duševní očista, osobní poslání, mezilidské vztahy, manželství, promarněný život, meditace, touha po bohatství, stres, rozmazlenost, nemoc, férovost atd. Navzdory vysokému počtu obsažených témat nepůsobí děj zmateně. Ze samotného děje je silně cítit osobní pouto autora k těmto tématům a danému prostředí.

Dle mého úhlu pohledu postava Karlaze představuje našeho vnitřního průvodce životem. Jeho moudré promluvy ve mně v podstatě evokovaly meditační ,,proces", kdy se člověk věnuje jen svým myšlenkám a přemýšlí nad svým životem, respektive životní cestou. Objevíš i ty v sobě Karlaze?

Na závěr bych chtěla poděkovat Tomášovi, že nám takto zprostředkoval svůj první literární počin a jsem velmi ráda, že jsem se mohla zhostit role recenzentky. Velmi ráda ji doporučím dál, protože se mi trefil do vkusu. Jak jsem již zmiňovala, kniha v sobě ukrývá poselství, které si každý může reflektovat bezprostředně do svého života a v tom spatřuji velkou sílu.


RECENZE Z POHLEDU SABINY


Když nás oslovil Tomáš, že by nám chtěl předat svoji knihu, ani jedna jsme neváhaly. Oslovení přímo od autora byla pro nás pocta. upřímně se tu musím přiznat, že takovéto typy knih sama nevyhledávám, nechci být ale uzavřená jen ve svých žánrech, proto jsem se hned po setkání s Tomášem pustila do čtení. Kniha mi zpočátku nešla číst tak hladce, jako ostatní knihy, ale po pár stránkách jsem Karlazovi zcela propadla. Tomáš popisuje vážná témata s krásnou lehkostí jemu vlastní. Autor si krásně pohrál s jazykem a kompozicí vět. Kniha je psána uvolněným jazykem, tudíž se nemusíte bát, že byste si u čtení namáhali mozek. Ale pozor! Předem Vás upozorňuji, že ten mozek stejně zapojíte. Protože témata, kterých se Tom ve své knize dotýká, Vás nenechají klidnými a donutí Vás se nad věcmi zamyslet a možná přehodnotíte i některé své postoje v životě. Věřím, že se každý zhlédne alespoň v nějaké pasáži a že si z této knihy odnesete moudro, které Vás v dnešní hektické době chytne za srdce.


ÚRYVEK


Naslouchej nejen sám sobě, ale i druhým, abys pochopil jejich pohled na svět. Někteří budou slušní, jiní neslušní. Ten tě zahrne chválou a onen urážkami. Jedni ti budou říkat věci, které jsou pravdivé a druzí lži, které pravdivé nejsou. Jiní tě nepochopí a tvá slova obrátí proti tobě. Ať to bude tak nebo onak, vždy se ovládej, ať z tvých úst neodejde nic zlého. Nech druhého domluvit a přemýšlej, proč říká to, co říká. Pokud odhalíš, že se někdo mýlí, neútoč na něj, jak jsi to dělal doposud, ale jen označ mylnou myšlenku, kterou chová a mohla by ublížit jemu nebo druhým. Uznej, že vidíš i jeho pohled a že jsi mu rozuměl. Až pak odkryj i druhou stranu. Jako bys mu řekl: „Podívej, bratře, není jen to, co je vidět, ale i to, co zůstává očím neviditené.“ Nechej ho, ať pravdu odhalí sám.Populární příspěvky z tohoto blogu

O NÁS

Tituly: Jak koho oslovovat?

KOREKTURA