Tituly: Jak koho oslovovat?

Vysokoškolské tituly jsou pro mnohé jednou velkou neznámou. Nejste si jistí, jak správně oslovit někoho s titulem? Bojíte se, že by se vám mohl stát trapas při špatném oslovení? Nebojte, dnes si objasníme význam všech titulů a ukážeme si příklady oslovení v e-mailové korespondenci.


DiS. = diplomovaný specialista / diplomovaná specialistka


Tento titul udělují vyšší odborné školy. Studium trvá zpravidla 2–3 roky. Adresáta s tímto titulem zpravidla oslovujeme pouze příjmením. Není běžné někoho oslovovat: „Vážený diplomovaný specialisto.” Titul DiS. se píše za jménem a oddělujeme ho čárkou.


Bc. = bakalář/ka


Jedná se o nejnižší vysokoškolský titul. Studium obvykle trvá 3 roky. V tomto případě platí to samé jako u DiS., tedy není běžné užít spojení: „Vážený pane bakaláři.“ BcA. znamená „bakalář umění“ a obdrží ho absolvent umělecky zaměřeného studia.


Mgr. = magistr/a


Osoby s tímto titulem oslovujeme: „Vážený pane magistře / Vážená paní magistro.“ Titul Mgr. náleží povětšinou humanitním oborům. Můžeme se setkat s MgA., což je magistr umění. PhMr. je pak magistr farmacie. Studium může být buď navazující na bakalářské, které trvá 2-3 roky, nebo rovnou 5leté studium po střední škole.


Ing. = inženýr/ka


Titul inženýr je určen pro absolventy magisterského studia v technických, zemědělských, lesnických, vojenských nebo ekonomických oborech. Odpovídající oslovení je: „Vážený pane inženýre / Vážená paní inženýrko.“ Ing. arch. je označení pro: inženýr architekt. V tomto případě je přípustné oslovení: „Vážený pane architekte / Vážená paní architektko.“


MUDr., JUDr., MDDr., MVDr., PhDr., Ph.D., PharmDr., RNDr., ThDr., PaedDr.


Všechny tyto tituly vypadají velmi složitě, ale v oslovení jsou totožné, tedy: „Vážený pane doktore / Vážená paní doktorko.“ Akademické tituly v lékařství jsou udělovány po zpravidla šestiletém odborném studiu. Ostatní vypsané tituly mají většinou 3–5leté programy.

MUDr. – doktor/ka medicíny

JUDr. – doktor/ka práv

MDDr. - doktor/ka doktor zubní medicíny

MVDr. - doktor/ka veterinární medicíny

PhDr. – doktor/ka filozofie (někdy také Ph.Dr.)

Ph.D. – doktor/ka, nositel/ka doktorátu (někdy také DPhil, Dr. phil., PhD či zkráceně Dr.), tento titul se píše až za jménem, v případě zkráceného Dr. jej píšeme před jménem, představuje vědeckou hodnost doktora

PharmDr. – doktor/ka farmacie

RNDr. – doktor/ka přírodních věd

ThDr. – doktor/ka teologie

PaedDr. – doktor/ka pedagogiky


Dr.Sc. a CSc.


Doktor věd (ve zkratce DrSc. umisťované za jménem a odděleno čárkou) je bývalá česká vědecká hodnost vyššího stupně, kterou udělovaly jak vysoké školy, tak akademie věd (akademici ji původně získávali automaticky). Nižším stupněm byla vědecká hodnost kandidát věd (CSc.). Zavedena byla v Československu roku 1953 podle sovětského vzoru vládním nařízením č. 60/1953 Sb., od roku 1964 byly parametry pro udělení podstatně zpřísněny. Po roce 2001 bylo její udělování v ČR zastaveno.¹

V případě Dr.Sc. oslovujeme: „Vážený pane doktore / Vážená paní doktorko.“ Titul CSc. se v oslovení ignoruje.

MBA

Tento původně zahraniční titul se také v oslovení nepoužívá. Tedy pokud daná osoba nevlastní jiný titul, tak oslovujeme pouze příjmením. Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem. Je typický pro anglosaské země.

akad. mal.


Je titul označující: akademický malíř / akademická malířka. Ani v tomto případě není obvyklé adresáta oslovit: „Vážený pane akademický malíři / Vážená paní akademická malířko.“

doc. = docent


Je to zkratka vědecko-pedagogického titulu. Správné oslovení je: „Vážený pane docente / Vážená paní docentko.“


prof. = profesor


Opět se jedná o vědecko-pedagogický titul. Oslovujeme: „Vážený pane profesore / Vážená paní profesorko.“


Pravidla

Někdy se učitelé na středních školách oslovují „profesoři“, což není z pohledu českého jazyka korektní. Jedná se o jakousi tradici, avšak mnohem lepší je zvolit takové oslovení, které dané osobě přísluší. 

Někdy se můžeme setkat s člověkem, který má dva totožné tituly. Bc. et Bc. nebo Mgr. et Mgr. tedy znamená, že dotyčný/á má bakalářský či magisterský diplom ze dvou studií.

Vždy danou osobu oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem. V korespondenci neužíváme oslovení titulu a příjmení zároveň, například: „Vážený pane doktore Malý.“ Není to vyloženě chybné, ale považuje se to za nadbytečné. Nyní si dáme pár příkladů z praxe a vy si doplňte na papír správnou variantu. Klíč bude na konci. 


Cvičení

 1. Mgr. Alena Pokorná                       Vážená paní.....................................
 2. Milan Vávra, DiS.                          Vážený pane....................................
 3. Ing. Vlastimil Jíra, Ph.D.                Vážený pane....................................
 4. doc. Miluše Vydrová                      Vážená paní.....................................
 5. Bc. Stanislava Koudelková, DiS.    Vážená paní.....................................
 6. MUDr. Petr Jirsák                           Vážený pane....................................
 7. Karel Malý, Ph.D.                           Vážený pane....................................
 8. Mgr. Antonie Šimková, CSc.          Vážená paní.....................................
 9. JUDr. František Lara, Ph.D.            Vážený pane....................................
 10. prof. Jana Horská, MBA                  Vážená paní.....................................


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Klíč


 1. Mgr. Alena Pokorná                       Vážená paní magistro
 2. Milan Vávra, DiS.                          Vážený pane Vávro
 3. Ing. Vlastimil Jíra, Ph.D.                Vážený pane doktore
 4. doc. Miluše Vydrová                      Vážená paní docentko
 5. Bc. Stanislava Koudelková, DiS.    Vážená paní Koudelková
 6. MUDr. Petr Jirsák                           Vážený pane doktore
 7. Karel Malý, Ph.D.                           Vážený pane doktore
 8. Mgr. Antonie Šimková, CSc.           Vážená paní magistro
 9. JUDr. František Lara, Ph.D.            Vážený pane doktore
 10. prof. Jana Horská, MBA                  Vážená paní profesorko

1. Nařízení vlády č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol, § 6. [cit. 2019-11-13].

Populární příspěvky z tohoto blogu

O NÁS