Sebou vs. s sebou

Obě dvě varianty jsou správné, ale každá z nich nese jiný význam. I taková drobnost jako předložka s nám může v textu vytvořit velkou hrubku.Sebou


Slovo sebou zpravidla následuje po slovesech vyjadřujících pohyb. Mrskat sebou, škubat sebou, hýbat sebou, kymácet sebou apod.

Další užití nalezneme ve smyslu:

Být si sebou jistý: „Byl jsem si sebou před zkouškou jistý.“

Být/nebýt samo sebou: „Dnes něco není samo sebou. No jasně, ve třídě chybí Milan.“

Samo sebou ve významu jistě: „Mohla bych si půjčit tuhle červenou propisku? Samo sebou!“

Rozumět samo sebou: „To se rozumí samo sebou.“


S sebou


Variantu s předložkou s použijeme v případech jako vzít s sebou něco/někoho. Sloveso vzít však není jediné, které se používá v tomto spojení. Mohou to být i slovesa jako: nést, tahat, mít, vláčet, koupit si něco s sebou, pořídit si něco s sebou a mnoho dalších.

Velmi často za vzniklé chyby může výslovnost. Například kávu s sebou vyslovujeme jako [kávu sebou]. V psané formě je však nutné zachovat obě s.

Diktát


  1. Vezmeš mě, prosím, _____ na zábavu?
  2. Kolik stojí tato káva, když si ji vezmu _____ ?
  3. Občas se mu stane, že _____ v noci škube.
  4. Měl jsem si _____ koupit lepší stan.
  5. U této zkoušky jsem si nebyl sám _____ jistý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Klíč

  1. s sebou
  2. s sebou
  3. sebou
  4. s sebou
  5. sebou


Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS