Shoda přísudku s podmětem

Shodu přísudku s podmětem jsme se všichni učili na základní škole, a přesto v ní dokážeme nasekat hodně chyb. Může za to nejen řada výjimek, kterých je čeština plná, ale i například nevyjádřený podmět, či dokonce podmět několikanásobný (na ten se podíváme příště). Pojďme si objasnit, jak to se shodou je.

Vezměme to ale od začátku. V českém jazyce rozlišujeme jednotné a množné číslo a tři základní rody: mužský, ženský a střední. U mužského rodu pak dále diferencujeme mužský životný a mužský neživotný. 


Jednotné číslo

Zde příliš chyb nenasekáte, ale opakování je matka moudrosti. Navíc si zde vysvětlíme základy, od kterých se pak budeme odrážet ve složitějších případech.


Rod mužský

Rod mužský poznáme tak, že si na něj ukážeme ukazovacím zájmenem TEN. Pokud jsme tedy správně určili podmět v mužském rodě, přísudek nebude mít žádnou koncovku (zde zatím nerozlišujeme životnost a neživotnost, k tomu se dostaneme u množného čísla).

Příklady: 

 • Tatínek mi uvařil čaj. 
 • Dědeček pracoval na zahradě. 
 • Hrnec stál na plotně. 
 • Pes štěkal za plotem. 


Rod ženský

V tomto případě ukazujeme ukazovacím zájmenem TA. Rod ženský má koncovku v přísudku -a.

Příklady: 

 • Maminka upekla štrúdl. 
 • Sestra za mnou přijela na víkend. 


Rod střední

U rodu středního použijeme zájmeno TO a přísudek má koncovku -o.

Příklady: 

 • Štěně se honilo za ocáskem. 
 • Kotě spalo stočené do klubíčka. 


Množné číslo

Číslo jednotné jsme si vysvětlili a věříme, že s ním žádný problém nemáte. Pojďme si vysvětlit, jak je to s tím množným číslem. 


Rod mužský životný

Jak už bylo zmíněno na začátku, u mužského rodu v množném čísle ještě rozlišujeme životnost a neživotnost. V případě, že je podmět rodu mužského životného v množném čísle, přísudek má koncovku -i. 

Tady je třeba zdůraznit, že ne vždy se shoduje rod přirozený s tím gramatickým, nelze se tedy spoléhat na to, že to, co je živé, bude automaticky rod životný. Při určování shody podmětu s přísudkem se vždy řídíme gramatickým rodem, např. sněhuláci. 

A protože je čeština samá výjimka, i zde se takové najdou. Existují totiž podstatná jména, která mohou být jak životná, tak i neživotná, jejich význam však zůstává stejný. Jsou to například: ledoborci vs. ledoborce, uzenáči vs. uzenáče, ukazatelé vs. ukazatele.

Dejte si ale velký pozor na koncovku v přísudku!

Příklad: Uzenáči se nám povedli. vs. Uzenáče se zkazily

Další výjimkou je slovo den.  V množném čísle existují tvary dni i dny, oba však píšeme vždy s koncovkou neživotnou, tj. -y. 

Příklad: Dni/dny nám rychle utekly.

Dříve byl možný i tvar dnové, který se dnes považuje už za archaický. Zde naopak byla životná koncovka -i.

Příklad: Letní dnové rychle utíkali


Poslední důležitou výjimkou, kterou tu dnes zmíníme, jsou slova lidičky, rodiče a koně. Ačkoliv mají tyto tvar koncovku neživotnou, přísudek píšeme vždy se životnou koncovkou -i. Jestliže chceme označit koně jako neživou věc (např. houpací kůň), koncovka v přísudku bude neživotná. 

Příklady: 

 • Rodiče byli na dovolené v Egyptě. 
 • Koně běhali na poli. 
 • Lidičky se sešli na náměstí. 
 • Houpací koně stály v rohu pokoje. 


Rod mužský neživotný

Pokud je podmět rodu mužského neživotného, píšeme v přísudku koncovku -y. 

Příklady: 

 • Hrnky se rozbily o podlahu. 
 • Nože se otupily častým používáním. 


Rod ženský

U rodu ženského má přísudek v množném čísle koncovku -y.

Příklady: 

 • Ženy tančily na parketu. 
 • Na zahradě nám rozkvetly květiny. 

Přestože je podstatné jméno dítě rodu středního, v množném čísle je rodu ženského, proto má v přísudku koncovku -y. 

Příklady: 

 • Děti si hrály u potoka. 
 • Děti ze sousedství měly často odřená kolena.


Rod střední

Tady se asi nejčastěji chybuje a může za to hlavně obecná (nespisovná) čeština. Přisudek rodu středního má v množném čísle koncovku -a. 

Příklady: 

 • Kuřata běhala  na dvorku. (nikoli běhaly)
 • Sluchátka se mi zamotala. (nikoli zamotaly)
 • Vajíčka se mi připálila na pánvi. (nikoli připálily)


Závěrem jednoduché shrnutí. Nezapomeňte ale, že existuje několik výjimek. číslo jednotné


koncovka v přísudku


rod mužský


 –


rod ženský


 a


rod střední


 o

číslo množné


koncovka v přísudku


rod mužský životný


 i


rod mužský neživotný


 y


rod ženský


 y


rod střední


 a
Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS