Díky vs. kvůli

Jedná se o slova libovolně zaměnitelná? Umíme je užívat správně? Oba výrazy užíváme k vysvětlení nějakého důvodu, nějaké příčiny, popřípadě také události, pocitu a chování. V tomto článku si ukážeme jejich význam a uvedeme si praktické užití v kontextu.


Obě předložky mají velmi podobný myšlenkový obsah, ale nejsou libovolně zaměnitelné! Každá z nich nese určitý význam, který dokáže celý kontext naprosto změnit.

Díky

Užíváme pouze ve smyslu kladném/pozitivním. V podstatě děkujeme za něco, jsme za něco vděční, a tak používáme slovo díky. Tuto předložku lze užít jen v případě, že událost/čin/příčinu hodnotíme z vlastního pohledu kladně.
 • Díky tobě jsem složil zkoušku.
 • Díky tomu, že jsi mě přemluvil jít na trénink, mě už nebolí záda.
 • Ve světě nás znají díky osobnostem, jako je Jaromír Jágr.
 • Díky novým přátelům jsem si užil včerejší večírek.
 • Díky Janě jsem si nakonec koupila nové šaty.

Kvůli

Jak už můžete předpokládat, tak předložku kvůli užíváme přesně v opačném případě, a to negativním/záporném. Především tím vyjadřujeme nežádoucí skutečnost, katastrofu, negativní zkušenost a jiné. Z našeho pohledu se tedy jedná o něco špatného. V některých případech lze slovo kvůli užít v neutrálním významu.
 • Kvůli špatnému počasí jsme nemohli jet na výlet.
 • Nepřišel kvůli nemoci.
 • Kvůli Petrovi jsem se na zkoušku neučila.
 • Kvůli změně času jsem zmeškal vlak.
 • Udělal to kvůli tomu, aby byla šťastná. (neutrální význam)

Změna významu

Ukážeme si větu, kterou lze smyslově zaměnit právě pomocí těchto dvou předložek.

„Díky tobě jsem si koupil tuto levnou televizi.“
 • Význam: Mám z koupě radost. Ušetřil jsem díky tobě. Význam je pozitivní.

„Kvůli tobě jsem si koupil tuto levnou televizi.“
 • Význam: Televize nefunguje dobře, a tak svádím vinu na tebe. Koupi hodnotím negativně.

Rozdíl je, jak sami vidíte, zásadní. Jsou však případy, kdy je užití slova díky nevhodné až nepřípustné. Na tyto případy si musíte dávat pozor.
 • Kvůli autonehodě přišel o nohu.
 • Díky autonehodě přišel o nohu.
Tento příklad je extrémní, ale věřte, že se s touto záměnou setkáváme velmi často, a to dokonce i v novinách a televizi. Doufáme, že díky našemu článku už se nebude na internetu vyskytovat tolik chyb.


Oblíbené příspěvky

O NÁS