Díky vs. kvůli

Jedná se o slova libovolně zaměnitelná? Umíme je užívat správně? Oba dva výrazy užíváme k vysvětlení nějakého důvodu, příčiny, popřípadě také události, pocitu a chování. V dnešním článku si ukážeme jejich význam a uvedeme si praktické užití v kontextu.


Obě dvě předložky mají velmi podobný myšlenkový obsah, ale pozor, nejsou libovolně zaměnitelné! Každá z nich nese určitý význam, který dokáže celý kontext naprosto změnit.

Díky

Užíváme pouze ve smyslu kladném, pozitivním. V podstatě děkujeme za něco, jsme za něco vděční, a tak používáme slovo díky. Tuto předložku lze užít jen v případě, že událost, čin či příčinu hodnotíme z vlastního pohledu kladně. V závěru tohoto článku si ukážeme, jak v jedné větě dokážeme pouze jedním slovem změnit celý její smysl.
 • Díky tobě jsem složil zkoušku.
 • Díky tomu, že jsi mě přemluvil jít na trénink, mě už nebolí záda.
 • Ve světě nás znají díky osobnostem, jako je Jaromír Jágr.
 • Díky novým přátelům jsem si užil včerejší večírek.
 • Díky Janě jsem si nakonec koupila nové šaty.

Kvůli

Jak už můžete předpokládat, tak předložku kvůli, užíváme přesně v opačném případě, a to negativním, záporném. Především tím vyjadřujeme nežádoucí skutečnost, katastrofu, negativní zkušenost a jiné. Z našeho pohledu se tedy jedná o něco špatného. V některých případech lze také užít slovo kvůli ve významu neutrálním.
 • Kvůli špatnému počasí jsme nemohli jet na výlet.
 • Nepřišel kvůli nemoci.
 • Kvůli Petrovi jsem se na zkoušku neučila.
 • Kvůli bouřce nám na zahradě spadl strom.
 • Kvůli změně času jsem zmeškal vlak.
 • Udělal to kvůli tomu, aby byla šťastná. (neutrální význam)

Změna významu

Jak už jsme si říkali na začátku, tak tyto dvě předložky nelze libovolně zaměňovat. Ukážeme si tedy větu, kterou lze smyslově zaměnit právě pomocí těchto dvou předložek.

Díky tobě jsem si koupil tuto levnou televizi. Význam: Mám z koupě radost. Ušetřil jsem díky tobě. Význam je pozitivní.

Kvůli tobě jsem si koupil tuto levnou televizi. Význam: Televize například nefunguje, a tak svádím vinu na tebe. Koupi hodnotím negativně.

Rozdíl je velmi zásadní. Jsou však případy, kdy je užití slova díky velmi nevhodné až nepřípustné. Na tyto případy si musíme dávat velký pozor!
 • Kvůli autonehodě přišel o nohu.
 • Díky autonehodě přišel o nohu.
Tento příklad je extrémní, ale věřte, že se s touto záměnou setkáváme velmi často, a to dokonce i v novinách a televizi. Doufám, že díky našemu článku už se nebude na internetu vyskytovat tolik chyb.


Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS