OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb přes webové rozhraní cervenapropiska.cz. Tým Červená propiska si vyhrazuje právo na odmítnutí některých zakázek z důvodu pracovní zaneprázdněnosti či dovolené. Klient však s tímto faktem bude obeznámen hned při prvním e-mailovém spojení.


NÁKUP SLUŽEB. Nákup služeb probíhá na základě e-mailové dohody uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující se zavazuje provést platbu do 5 pracovních dnů. Prodávající se zavazuje dodržet přesný termín a podmínky dodání objednané služby. Doba splatnosti se může lišit, záleží na vzájemné domluvě obou stran.


CENA SLUŽEB. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých služeb. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena, kterou vám předem upřesníme, je proto již konečnou cenou. Některé naše služby speciálního charakteru (produktový text a firemní workshop) nemají pevnou cenu. Tento druh služeb se kalkuluje dle rozsahu a požadavků klienta. Korektura textu je kalkulována na počet normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).


ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem, a to bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (platba trvá zpravidla 1–3 pracovní dny). Pokyny k platbě obdržíte e-mailem. Platba se provádí vždy před provedením služby (výjimkou mohou být faktury vystavené na IČO).


ZPŮSOB DODÁNÍ. Přesný termín dodání je uveden u každé služby na našich stránkách. Pokud je termín dodání odlišný, bude klient s touto skutečností obeznámen před potvrzením objednávky. Tento termín se počítá od data připsání platby na náš účet. Specifické služby, jako je produktový text a firemní workshop, musejí být vždy předem konzultovány a poté vám určíme přesný termín dodání, popřípadě provedení služby. Zhotovená služba vám bude odeslána na vámi uvedený e-mail v jednom z těchto formátů PDF/.doc.


REKLAMACE. Pokud není kupující s našimi službami spokojen, má právo do 30 dnů po poskytnutí služby vyplnit reklamační formulář, který mu bude zaslán na vyžádání e-mailem. Reklamace se bude řešit individuálně mezi prodávajícím a kupujícím. U textů do 100 normostran je obecná tolerance 10 chyb, které může korektor přehlédnout.


PŘÍSLIB. Tým Červená propiska se zavazuje, že vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a vámi zaslaný text neposkytne třetí straně.


FIREMNÍ ÚDAJE


Karla Tchawou Tchuisseu
J. A. Gagarina 1186
362 22 Nejdek
IČO: 08400342
Tel.: 722 287 877


©2018 by Červená propiska

Oblíbené příspěvky

O NÁS