Psaní uvozovek

Uvozovky používáme při psaní přímé řeči, doslovných citátů, přesných názvů, nespisovných výrazů, výrazů ironických, při výkladu významu slov aj. Používáme je však správně?


V češtině používáme hned tři typy uvozovek


a) dvojité „ “

b) jednoduché ‚ ‘ 

c) boční » « - lze použít i boční jednoduché › ‹

Nejčastěji používané a doporučované jsou uvozovky dvojité. Ostatní typy uvozovek užíváme, pokud do uvozeného textu potřebujeme vložit další uvozovky. 

Pozor ale na použití uvozovek z jiných jazyků, v češtině jsou považovány za nesprávné! Například "tyto".

V případě, že se nám ve větě objeví vedle sebe dvojité a jednoduché uvozovky najednou, například: Maminka to potvrdila: „Tatínek říkal: ,Hlavně žádnou paniku.‘“, nesmí spolu vytvořit tzv. „trojitou“ uvozovku. Je třeba mezi jednotlivé uvozovky vložit tenkou mezeru.

Pokud je v uvozovkách celá věta, píšeme druhé uvozovací znaménko na konci věty až za příslušným interpunkčním znaménkem.

Například: „Maminka s tatínkem šli nejprve do kina, poté na večeři a až pak šli domů.“

Psaní velkých písmen a interpunkčních znamének


1) Přímá řeč a uvozovací věta

Na začátku přímé řeči píšeme vždy velké počáteční písmeno.

Například: „Jak se máš?“ zeptala se Anička kamarádky.

„Dobrý den!“ pozdravila vesele paní učitelka třídu.


Jestliže následuje za přímou řečí věta uvozovací, nepíšeme na jejím konci nikdy tečku. Místo toho píšeme čárku. Poté píšeme na začátku věty uvozovací malé písmeno.

Například: „Dlouho jsme se nebavili,“ řekla Maruška.


Pokud nám přímá řeč končí otazníkem nebo vykřičníkem, píšeme na začátku uvozovací věty malé písmeno.

Například: „Jak ses dnes měla?“ zeptala se mě maminka.

2) Uvozovací věta a za ní přímá řeč

Jak jsem již výše zmínila, přímá věta nám vždy začíná velkým písmenem. Uvozovací věta je pak od přímé věty oddělena uvozovkami, ale i dvojtečkou.

Například: Jana říkala: „Katko, udělej mi čaj.“

3) Přímá řeč rozdělená větou uvozovací

Jestliže je přímá řeč rozdělená na dvě části, druhá část už velkým písmenem nezačíná. Zároveň platí, že první část věty nesmí končit tečkou. Vložená uvozovací věta začíná malým písmenem.

Například: „Honzo,“ zavolala maminka z kuchyně, „máš tu jídlo.“

Všimněte si, že uvozovací věta, která je vložena mezi rozdělenou přímou řeč, je oddělena čárkami po obou stranách.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Tituly: Jak koho oslovovat?

O NÁS