ANTEDATOVAT × ANTIDATOVAT

 


Denně na vás v reklamách vyskakují spojení jako anti-ageing krém, antiseptický čisticí prostředek, antistresový míček aj. Možná proto mají pak někteří tendenci dávat anti- i tam, kde být nemá. 

Antedatovat neboli opatřit nějakou listinu dřívějším datem, než je skutečný den jejího vystavení. I když slovo svádí k použití předpony anti-, není to správně, jelikož předpona anti- znamená proti, kdežto ante- má význam před. Pokud bychom tedy výraz antedatovat zapsali zcela česky, bylo by to něco jako „předdatování“.

Příklady:
  • Chybou matrikářky nám svatbu o rok antedatovali.
  • Ve škole antedatovali některá vysvědčení.

Oblíbené příspěvky

O NÁS