DATA × DATUMU


Mnohým lidem dělá problém 2. pád slova datum. Datum → bez data (vzor město). Však Internetová jazyková příručka uvádí, že u podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu neživotného, a to zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy. Příklad rozlišení ve větě: V uložených datech nejčastěji vyhledávám podle datumů.

S touto výjimkou se však setkáte jen zřídkakdy a toleranci mužského rodu neživotného u slova datum zatím žádné slovníky nezachycují. Pokud nepotřebujete rozlišit počítačová a kalendářní data, držte se tradičního rodu středního.

Příklady:
  • Ten příspěvek je sice staršího data, ale téma je stále aktuální.
  • Z tohoto data musíme vycházet a naplánovat další navazující schůzky.

Zajímavost:

Mluvíme-li o počítačových datech, používáme pouze množné číslo. V případě těchto (počítačových) dat se jedná o podstatné jméno pomnožné, tedy tvary jednotného čísla nemá.

Oblíbené příspěvky

O NÁS