Diktát – latinské názvy

S latinskými názvy z bohemistiky jste se určitě již setkali na hodinách českého jazyka, popřípadě jste je zahlédli ve slovnících. My jsme slovníček česko-latinských pojmů dokonce zahrnuly do své druhé knihy 100 přešlapů pro (ne)milovníky češtiny. Když se řekne latina, některým možná na mysli vytane: „Sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, ten to ryje.“ Je to z pohádky Jak se Honzík učil latinsky. Pojďte si ověřit, zda zvládáte latinu levou zadní.


1. Množné číslo se latinsky řekne ______.
        a) singulár
        b) plurál

2. Jak se latinsky řekne 6. pád?
        a) vokativ
        b) genitiv
        c) lokál

3. Skloňování je ______.
        a) konjugace
        b) komparace
        c) deklinace

4. Sloveso je ______.
        a) verbum
        b) adverbium
        c) partikule

5. Jak se řekne latinsky neurčitek?
        a) participium
        b) infinitiv
        c) transgresiv

6. Tvarosloví je ______.
        a) syntax
        b) lingvistika
        c) morfologie

7. Asimilace je ______.
        a) spodoba
        b) souhláska
        c) samohláska

8.Podmět je ______.
        a) subjekt
        b) objekt
        c) atribut

9. Samohláska je ______.
        a) konsonant
        b) vokál
        c) diftong

10. Kondicionál ______.
        a) podmiňovací způsob
        b) rozkazovací způsob
        c) oznamovací způsob

Klíč

1. b
2. c
3. c
4. a
5. b
6. c
7. a
8. a
9. b
10. a

„Fun fact“


Kdo z vás také znal výraz „infinitiv“ a nevěděl, co si pod slovem „neurčitek“ představit?

Oblíbené příspěvky

O NÁS