Diktát – slova cizího původu

1. Sk_tr
        a) ů
        b) ú

2. Štr_dl
        a) ů
        b) ú

3. Ze kterého jazyka jsme přejali slovo „laso“?
        a) španělština
        b) francouzština
        c) němčina
        d) angličtina

4. A ze kterého slovo „standard“?
        a) francouzština
        b) němčina
        c) italština
        d) angličtina

5. A co slovo „aféra“?
        a) španělština    
        b) čínština
        c) japonština
        d) francouzština

6. A slovo „guláš“ z ______.
        a) maďarštiny
        b) polštiny
        c) němčiny
        d) norštiny

7. Je v češtině kodifikovaný tvar „kapučíno“?
        a) ano
        b) ne
        c) nevím

8. Je tvar „džentlmen“ kodifikovaný?
        a) ano
        b) ne

9. A co tvar „e-buk“?
        a) ano
        b) ne

10) Uvádí Příručka ÚJČ slovo „hejt“?
        a) ano
        b) ne


      

Klíč

1) b
2) b
3) a
4) d
5) d
6) a
7) a
8) a
9) b
10) a


Oblíbené příspěvky

O NÁS