EXAKTNÍ × EKZAKTNÍ


Význam tohoto slova je „přesný“, popřípadě „založený na bezpečně zjištěných faktech“. Píšeme ho vždy s písmenem x, neboť pochází z latinského „exactus“.

Příklady:
  • Matematika, fyzika a chemie jsou označovány jako exaktní vědy.
  • Exaktní metody nám ve výzkumech poskytují konkrétní poznatky.

Oblíbené příspěvky

O NÁS