NÁKLONNOST × NÁKLONOST

 


Jedná se o výraz, který vznikl od slovesa naklonit (se), Být něčemu nakloněn vyjadřuje projevovat souhlas, přízeň. Základem slova je náklon a k němu je následně přidána přípona -nost (náklon + nost), čímž dojde ke zdvojení písmene n. Náklonnost tedy píšeme vždy se dvěma n.

Příklady:
  • Nedalo se přehlédnout, že k ní chová velkou náklonnost.
  • Mám v sobě odmalička silnou náklonnost k vážné hudbě.
Oblíbené příspěvky

O NÁS