PÍŠI × PÍŠU

¨

Mnoho lidí si myslí, že varianta píši je jediná spisovná, ale není tomu tak. Spisovné jsou obě varianty – tedy píši i píšu. Naopak koncovka -i se považuje za poněkud zastaralou či knižní. U sloves zakončených v kmeni na , , v 1. osobě čísla jednotného je v současné češtině neutrální koncovka -u. Píšu, kážu, pláču a další.


Příklady:
  • Přečteš to po mně? Vím, že píši skoro nečitelně.
  • Píšu už svou třetí knihu, ale stejně jsem nervózní, jako bych psala prvotinu.

Oblíbené příspěvky

O NÁS