STANDARDNÍ × STANDARTNÍStandardní ve smyslu klasický, běžný píšeme s písmenem d. Podobné slovo standarta je prapor. Rovněž buďte obezřetní na slova příbuzná: standard, nadstandardní, nestandardní, standardně, standardnost ad.

Příklady:
  • Je zvyklý na vysoký životní standard.
  • Podle platných standardů je předkládaný postup možný.

Zajímavost:

Tvar standard vyslovujeme s t na konci [standart], ale například ve druhém pádě vyslovujeme písmeno d – [standardu].


Oblíbené příspěvky

O NÁS