ZDALI × ZDA-LI


V češtině máme slova jako: má-li, píšeš-li a mnoho dalších, která vyjadřují podmiňovací způsob. Slovo zdali však do této kategorie nepatří, protože se může jednat jak o podřadicí spojku, tak i o tázací částici. Jedná se o velmi častou chybu v akademických pracích.

Příklady:
  • Přemýšlím, zdali jet k moři, nebo ne.
  • Závisí na učitelích, zdali překonají nedůvěru k online výuce.Oblíbené příspěvky

O NÁS