DIKTÁT – ČÁRKA PŘED A

Pozor na mýty typu, že „před a se čárka nikdy nepíše“. Podobně nešikovná formulace je, že „před a se píše čárka tak málo, takže není nutné se pravidla interpunkce vůbec učit“. Bohužel jsme se s tím nesetkaly jen my, ale i několik našich sledujících. Prověřte si své znalosti v tomto diktátu.


1. Vlak měl zpoždění _ a proto jsem přišel do školy pozdě.
        a) čárka
        b) bez

2. Musel jsem si nejprve umýt ruce _ a potom jsme šli ke stolu.
        a) čárka
        b) bez

3. Byl pracovitý _ a velmi poctivý zaměstnanec.
        a) čárka
        b) bez

4. Máme se rádi _ a tak jsme se vzali.
        a) čárka
        b) bez

5. Musíme zlepšit marketing _ a tím zvýšit prodej.
        a) čárka
        b) bez
        c) obojí možné

6. Měl výborné sportovní výsledky _ a dokonce i samé jedničky ve škole.
        a) čárka
        b) bez

7. Snažil jsem se _ a neuspěl.
        a) čárka
        b) bez

8. Byl to okamžik všední _ a přece tak nezapomenutelný.
        a) čárka
        b) bez

9. Přinesli jsme mu dvě šišky salámu, basu piva _ a bochník chleba.
        a) čárka
        b) bez

10. Pěstuji sukulenty _ a to hlavně ty barevnější.
        a) čárka
        b) bez

Klíč

1. a (důsledkový)
2. b (slučovací)
3. b (slučovací)
4. a (důsledkový)
5. c (Poměr důsledkový s čárkou, ale „stojí‑li spojka a ve spojení se zájmenem tím, zpravidla lze větu chápat také tak, že jde o zájmeno odkazující na obsah předchozí věty, a zvolit i psaní bez čárky“. Zdroj Příručka ÚJČ.)
6. a (stupňovací)
7. a (odporovací)
8. a (odporovací)
9. b (slučovací)
10. a (vysvětlující přístavek)Čárka se klade před spojky a, i, ani, nebo, či mají-li jiný poměr než slučovací.

Čárka se proto většinou píše před spojovacími výrazy: a proto, a tudíž, a tedy, a sice apod. Záměrně píšeme většinou, protože existuje i oslabený důsledkový poměr či jiné větné konstrukce, ve kterých čárku neklademe. Čárka před a se rovněž objevuje u vložených vedlejších vět a některých konstrukcích s „a to“ (vysvětlující přístavek).

Oblíbené příspěvky

O NÁS