Diktát – nejvyhledávanější slova cizího původu

1. Sofistikovaný znamená ______.
        a) vychytralý
        b) promyšlený
        c) vzdělaný
        d) inteligentní

2. Ad hoc znamená ______.
        a) kromě toho
        b) s sebou
        c) k této věci / k tomuto účelu
        d) nadbytečně

3. Sarkasmus znamená ______.
        a) jízlivý humor/vtip
        b) souhrn konspiračních teorií
        c) zobrazení abstraktních pojmů
        d) učení o bytí

4. Anotace znamená ______.
        a) výpis třídní knihy
        b) výroční zpráva
        c) stručná charakteristika díla
        d) hlavní myšlenka díla

5. Demagogie znamená ______.
        a) manipulativní ovlivňování na základě zkreslených argumentů
        b) řešení těžkých životních situací
        c) proces výměny filtru pračky
        d) citové strádání ze ztráty blízké osoby

6. Xenofobie znamená ______.
        a) fobie z princezny Xeny
        b) šíření poplašných zpráv
        c) nedůvěra/odpor ke všemu „cizímu“
        d) nemístné vtipkování

7. Žoviální znamená ______.
        a) dobromyslný
        b) lakomý
        c) závistivý
        d) žárlivý

8. Význam slova extravertní je ______.
        a) stejný jako u slova extrovertní
        b) tichý
        c) nesympatický
        d) vystihuje někoho s vražednými sklony

9. Logistika znamená ______.
        a) logická cvičení na trénování paměti
        b) informace o návštěvnosti určitého webu – „ souhrn logů“
        c) systém přepravy, popř. zásobování
        d) obor zaměřený na logiku

10. Apriori znamená ______.
        a) předem
        b) až poté
        c) hlavně
        d) přednostně

Klíč

1) b
2) c
3) a
4) c
5) a
6) c
7) a
8) a
9) c
10) a (lze psát i zvlášť: a priori)

Z vašich dotazůOblíbené příspěvky

O NÁS