DIKTÁT – MIX NEJČASTĚJŠÍCH CHYB

 1. Měli ______ se lépe připravit na zkoušku.

        a) byste

        b) by jste


2.  _____ němu jsem zmeškala vlak.

        a) Díky

        b) Kvůli


3. Čeština má mnoho ______.

        a) výjimek

        b) vyjímek


4.  _____ doba dodání je jeden týden.

        a) Standardní

        b) Standartní


5. Holoubek dělá _____.

        a) vrkú

        b) vrků


6.  Prodavačka _____ dárek mě potěšila úsměvem.

        a) balicí

        b) balící


7.  Dni* _____.

        a) plynuly

        b) plynuli


8. Koně a lidičky ______ na venkovské slavnosti.

        a) byli

        b) byly


9. Rozjel se nám ______.

        a) byznys

        b) business

        c) obě možné


10. Koupila si ______ podprsenku.

        a) kojicí

        b) kojící

Klíč

1. a

2. b

3. a

4. a 

5. a

6. b

7. a

8.  a

9.  c

10. a


*Varianty dny a dni se pojí s mužským rodem neživotným. Pozor na zastaralý tvar dnové, ten je častým chytákem, protože se pojí s mužským rodem životným.


Oblíbené příspěvky

O NÁS