DIKTÁT MNĚ/MĚ A PŘÍSLOVEČNÉ SPŘEŽKY

 1. O ______ s ním už nemluv!

        a) mně

        b) mě


2. Zařadili ______ do slosování.

        a) mně

        b) mě


3.  Pro _____ za ______.

        a) mně/mně

        b) mě/mě

        c) mně/mě

        d) mě/mně


4. Přišel ke ______ na návštěvu.

        a) mně

        b) mě


5. _____ se ten film nelíbil.

        a) Mně

        b) Mě


6. Ivano, měla bys být v knihovně ______.

        a) potichu

        b) po tichu


7. Jana ______ dnes nemohla přijít do práce.

        a) bohužel

        b) bohu žel


8. Ondřej šlapal ______ Praděd pouhou hodinu.

        a) nahoru

        b) na horu


9. ______ jsme se s Petrem rozhodli jít domů.

        a) Posléze

        b) Po sléze


10. Lenko, na této křižovatce máš přednost ______.

        a) zprava

        b) z prava 

Klíč 

1. a

2. b

3. b

4. a

5. a

6. a

7. a

8. b

9. a

10. a

Oblíbené příspěvky

O NÁS