DIKTÁT – SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

1. Medvíďata si ______ v oboře.
        a) hráli
        b) hrála
        c) hrály

2. Cyklisté by ______ nosit helmu.
        a) měli
        b) měly

3. Soudu se ______ také novináři.
        a) účastnily
        b) účastnili

4. Koťata se ______ na slunci.
        a) vyhřívali
        b) vyhřívaly
        c) vyhřívala

5. Děti ______ dnes ve škole velmi ______.
        a) byly/neposlušné
        b) byli/neposlušný

6. Rodiče mě ______.
        a) nepustili
        b) nepustily

7. Spolužačky často klukům ______.
        a) nadávaly
        b) nadávali

8. Psi se ______ po dvoře.
        a) honili
        b) honily

9. Davy lidí se ______ o výhru.
        a) prali
        b) praly

10. Diváci nadšením ______ .
        a) tleskali
        b) tleskaly
Klíč


1. b
2. a
3. b
4. c
5. a
6. a
7. a
8. a
9. b
10. a


Oblíbené příspěvky

O NÁS