DIKTÁT – S/Z

1. Po běhání byl celý _______.
        a) spocený
        b) zpocený

2. Šel jsem si ______ peníze do banky.
        a) směnit 
        b) změnit

3. Soused mi ______ lavičku.
        a) zbil
        b) sbil

4. Můžeš ______ tu tabuli?
        a) zmazat
        b) smazat

5. Dívka ______ koledníky studenou vodou.
        a) slila
        b) zlila

6. Mezi sebou mají hezký ______.
        a) vztah
        b) vstah

7. Včera mě můj bratr hodně ______.
        a) sklamal
        b) zklamal

8. Zničená auta se musí _______.
        a) sešrotovat
        b) zešrotovat

9. Vrabec dnes ______ všechno zrní.
        a) nezezobal
        b) nesezobal

10. Podáš mi ten hrnec ______ linky?
        a) sespodu
        b) zespodu


Klíč

1. b
2. a
3. b (Předpokládáme, že se soused s lavičkou nepral.)
4. b (Předpokládáme, že po někom nebudeme chtít, aby ušpinil tabuli.)
5. b
6. a
7. b
8. a
9. b
10. b

Oblíbené příspěvky

O NÁS