Diktát s/z

1. ______ s námi pěkný den.
        a) Strávil
        b) Ztrávil

2. Dnes ______ mléko.
        a) zlevnili
        b) slevnili


3. Obhájce ______ jeho výpověď.
        a) zpochybnil
        b) spochybnil


4. Rychle jsem se s novým kolektivem ______ .
        a) zžil
        b) sžil

5. Musíš si nechat ______ ty kalhoty.
        a) skrátit
        b) zkrátit

6. Vlasy jí ______.
        a) zbělaly
        b) sbělali

7. Protivníci se ______.
        a) vzbouřili
        b) zbouřili

8. ______ se!
        a) Vzchop
        b) Vschop

9. ______ v sedm hodin do práce.
          a) Vstávám
          b) Vztávám

10. Byl to ______ nevšední zážitek.
        a) vskutku
        b) vzkutkuKlíč

1. a
2. a
3. a
4. b
5. b
6. a
7. a
8. a
9. a
10. a

Oblíbené příspěvky

O NÁS