Takový, nebo makový?

Dovětek „jako takový“ se objevuje snad v každém druhém rozhovoru. Pojďme se nad tímto velmi častým jevem společně zamyslet.

Příklady z internetu:

  1. „Vášeň jako taková pro mě nemá žádné pohlaví.“
  2. „Život jako takový.“
  3. „Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.“
  4. „Stánek myšlenek aneb O vědě jako takové...“
  5. „Uvědomění jako takové se nikdy nemění.“


Jaký je tedy význam těchto sdělení?

U abstraktních slov, jako je vášeň v prvním příkladu, si jen těžko můžeme představit něco konkrétního. Vášeň jako taková? Jaká jiná vášeň ještě je, když ne taková? Tento dovětek bychom mohly parafrázovat jako „samotný“. Skvěle to sedí ve třetím příkladu. Tento citát patří Václavu Havlovi. Toto sdělení nám tedy říká, že samotné zbraně neohrožují, ale lidé jsou tím nebezpečím. Zde si čtenář vybaví zbraň + osobu a do souvětí to zapadá přirozeně.

V dalších případech však nevíme, co si pod tím představit. Co tím chtěl básník říct? V některých kontextech by se dala užít tato slova či slovní spojení: podstata, základ, základní/hlavní/stěžejní myšlenky atd. Je však otázkou, jak tedy vypadá „základní“ vášeň? Osobně bychom volily lepší formulace, kupříkladu: 
  1. Prožívám vášeň bez ohledu na pohlaví partnera.
  2. Strasti i radosti života.
  3. Stánek myšlenek aneb O základních vědeckých tématech.
  4. Podstata uvědomění se nikdy nemění.
Ocásek „jako takový“ chápeme tak, že autor odkazuje na určitý základ, původ, konkrétní věc, avšak v některých kontextech to působí jaksi nešťastně, a proto to mnohdy vede k neporozumění textu ze strany čtenářů.

Příručka ÚJČ uvádí tento příklad:
  • Je epileptička a jako taková patří do skupiny těžko zaměstnatelných.
Jak si to můžeme vyložit? Lze to pochopit tak, že „jako taková“ odkazuje pouze na její handicap. Pisatel se tedy snaží naznačit, že osekal všechny ostatní požadavky k získání zaměstnání (věk, zkušenosti, vzdělání apod.). Zkrátka toto sdělení nám říká: „Už kvůli samotné epilepsii patří do skupiny těžko zaměstnatelných.“

Tip

Před užitím tohoto, troufáme si říct parazitujícího, dovětku se zamyslete, zda není ve větě zbytečný. Šlo by to i bez něj? Nepovede to k nepochopení sdělení? Vkládejte ho do svých sdělení jen tehdy, pokud vám dává smysl. Nesnažte se věty „obohacovat“ nešťastnými dovětky, kterým lze jen těžko porozumět.

P.S. Ve shodě přísudku s podmětem používáme -y, protože jsme dvě ženy.

Oblíbené příspěvky

O NÁS