DIKTÁT – PSANÍ I/Y

 1. Kněz ______ ďábla.

        a) vymítal

        b) vymýtal


2. Za domem nám ______ les.

        a) vymítili

        b) vymýtili


3. Včera si vzala _____ šaty.

        a) vyzívavé

        b) vyzývavé


4. Celý den jsem jen ______.

        a) zívala

        b) zývala


5. Právě se mi _____ mobil.

        a) vybil

        b) vybyl


6. Ptáček sedí na ______.

        a) bydýlku

        b) bidýlku


7. V textu jsme našli _____.

        a) přesmyčku

        b) přesmičku


8. Na auto přimontoval ______.

        a) ližiny

        b) lyžiny


9. Svou práci dnes ______.

        a) odbyl

        b) odbil


10. Na rybníku jsme viděli ______:

        a) lysku

        b) lisku


KLÍČ

1. a
2. b
3. b
4. a
5. a
6. b
7. a
8. a
9. a
10 a


Oblíbené příspěvky

O NÁS