DIKTÁT – PSANÍ N/NN

 1. Dnes potřebuji dvojitou ______ kávu a toast s marmeládou.

        a) raní

        b ranní


2. Ve škole jsem rýsoval ______ trojúhelník.

        a) rovnoramený

        b) rovnoramenný


3. Babička sklidila ______ brambory.

        a) rané

        b) ranné


4. Soud ho prohlásil za ______.

        a) neviného

        b) nevinného


5. Polední menu nabízí _____ guláš.

        a) jelení

        b) jelenní


6. Listy _____ révy jsou nezbytnou součástí arabských receptů.

        a) viné

        b) vinné


7. Ariel je _____ než Persil.

        a) účinější

        b) účinnější


8. Koupila jsem si červený ______ svetr.

        a) vlněný

        b) vlněnný


9. Už několik let si vedu cestovní _____.

        a) deník

        b) denník


10. Tento les je _____.

        a) chráněný

        b) chráněnný


KLÍČ

1. b
2. b
3. a
4. b
5. a
6. b
7. b
8. a
9. a
10. a


Oblíbené příspěvky

O NÁS