DIKTÁT – SLOVA, KTERÁ MOŽNÁ NEZNÁTE

1. Kdo/co je šlojíř?

        a) zloděj

        b) závoj

        c) statný hoch


2.  Kdo/co je emír?

        a) druh látky

        b) umělecký sloh

        c) turecký nebo arabský kníže


3. Kdo/co je vazal? 

        a) v lenním právu osoba zavázaná věrností svému pánovi

        b) ten, kdo váže knihy

        c) manžel od vazalky


4. Kdo/co je sodomita?

        a) limonáda

        b) květina

        c) zvrhlík, prostopášník


5. Kdo/co je konkubína?

         a) žena žijící v konkubinátě; souložnice

        b) hudební nástroj

        c)  hosteska


6. Kdo/co je hlahol?

        a) druh kopřivy

        b) hlučná řeč

        c) tichá řeč


7. Kdo/co je chiméra?

        a) obluda s částmi těla lva, kozy a draka

        b) žárlivá žena

        c) druh chobotnice


8. Kdo/co je stéla?

        a) brčko

        b) odrůda trávy

        c) kamenný náhrobek v podobě hranolu


9. Kdo/co je presbytář?

        a) náboženská kniha

        b) prostor s hlavním oltářem

        c) pracovník v kostele


10. Kdo/co je ladánum?

        a) místo k ládování

        b) prostor, kde se scházejí lady

        c) vonná pryskyřice používaná jako kadidlo

KLÍČ

1. b

2. c

3. a

4. c

5. a

6. b

7. a

8. c

9. b

10. c


Oblíbené příspěvky

O NÁS