Je spojení „od znova“ korektní?

Už jste někdy viděli spojení od znova nebo tvar odznova? Pokud ho sami používáte, tak vás asi nepotěšíme, ale je to jaksi jazykově nešťastné.

Bohužel nelze začít od znova. Jazykově správně je začít buď znova/znovu*, nebo od začátku, popřípadě znova od začátku. U posledního spojení znova od začátku bychom mohli polemizovat, zda se jedná o pleonasmus. V některých kontextech je pleonasmus však naschvál z důvodu zdůraznění či zveličení sdělení, kupříkladu:

Viděl to na vlastní oči. → Postačilo by: uviděl to, zahlédl to, spatřil to atd. 

Příklad s kontextem:

Sakra, zrovna mi volala máma a já jsem zase prošvihl tu vtipnou scénku. 

  • Pustím si to video od začátku.
  • Pustím si to video znovu.
  • Pustím si to video znovu od začátku.
*Oba tvary jsou korektní, avšak znovu poněkud zastarává. Existuje dokonce básnický a zastaralý výraz znov

Oblíbené příspěvky

O NÁS