Se kterým pádem se pojí sloveso vyvarovat se?

Poznáte, ve kterém z níže uvedených novinových titulků není chyba?
  1. Jak poznáte, že trpíte workoholismem? A jak se mu vyvarovat?
  2. Těmto chybám se vyvarujte!
  3. Přístupný web a jak se vyvarovat chyb
Pokud jste tipli 3. příklad, máte pravdu. Sloveso vyvarovat se pojíme s 2. pádem. Často se mu totiž chybně přisuzuje 3. pád. Můžeme ho parafrázovat jako záměrně se vyhnout, a to většinou něčemu nepříjemnému, škodlivému či neprospěšnému. Možná právě analogií se slovesem vyhnout se vzniklo toto chybné užívání.

První dva příklady by tedy měly být formulované takto:

  1. Jak poznáte, že trpíte workoholismem? A jak se ho vyvarovat?
  2. Těchto chyb se vyvarujte!

Další příklady:

  • Nebylo možné se v tábořišti vyvarovat špinavého prostředí. (Nikoli špinavému prostředí.)
  • Vyvarujte se následujících strategií. (Nikoli následujícím strategiím.)

Oblíbené příspěvky

O NÁS