DIKTÁT – časté chyby

1. Znáš kapelu _____ zámek?

        a) Visací

        b) Vysací


2. Krabice obalená ______ papírem.

        a) balícím

        b) balicím


3.  ______ most v Dolní Moravě měří 721 m.

        a) Vysutý

        b) Visutý


4. Na shledanou se nepíše ______.

        a) dohromady

        b) do hromady


5. Vzdali _____ španělskému králi.

        a) holt

        b) hold


6. Oskenovala jeho nejnovější _____.

        a) skicy

        b) skycy

        c) skyci

        d) skici


7. List _____ papíru.

        a) tenšího

        b) tenčího


8. Otec byl _____ ze zločinu.

        a) obvinněn

        b) obviněn


9. Sakra, mám ______ ______ u těch nových brýlí.

        a) nalomený obrouček

        b) nalomenou obroučku


10. Zahradník _____ semena oregana.

        a) vysel

        b) visel

Klíč

1. a

2. b

3. b

4. a

5. b

6. d

7. b

8. b

9. b

10. a


Skica a její skloňování


Nejvíce dotazů přišlo na skloňování slova skica. Je skica podle vzoru žena? Proč má tedy v množném čísle koncovku -i?

Na škole jste se s tím možná nesetkali, ale kromě „tradičních“ vzorů existují ještě podvzory. V tomto případě hraje roli podvzor gejša. Asi nikdo by nenapsal tvar gejšy, u tohoto slova je to zřejmé, avšak skica není na první pohled tak jednoduše odhalitelná. Hlavu nám mohou zamotat i dokola omílané kecy/tácy s koncovkou -y

P.S. U vzorů se občas objevují odchylky, proto musíme počítat s tím, že v češtině máme i zapeklitá slova. Některá mají dokonce dva vzory. Na vzory si dáme diktát příště. Nezapomeňte si náš web uložit do záložek „oblíbené“ – žádný jazykový špek vám díky tomu neunikne. Oblíbené příspěvky

O NÁS