DIKTÁT – HYPERKOREKTNOST A JINÉ CHYBY

1) Vypadal, _____ dva dny nespal.

        a) jakoby

        b) jako by


2) Nevím, _____ tam mají internet.

        a) zdali

        b) zda-li


3) Rád _____ vám něco řekl.

        a) by jsem

        b) bych


4) To _____ moc nepomohl.

        a) by sis

        b) by jsi si


5) Kdyby _____ to rozmyslel.

        a) jsi si

        b) sis


6) _____ si udělali volno, všechno stíháte.

        a) Kdyby jste

        b) kdybyste


7) Přemýšleli ____ o této knize?

        a) ste

        b) jste


8) Byl ____ tak hodný a ukázal mi cestu?

        a) by jste

        b) byste


9) Už to _____ nemohu vydržet.

        a) sním

        b) s ním


10) Choval se _____ nic.

        a) jakoby

        b) jako by 

Klíč

1) b

U výrazu jako by, psáno zvlášť jako dvě samostatná slova, vystupuje „by“ jako součást slovesného tvaru v podmiňovacím způsobu.

2) a

Zdali je vždy dohromady.

3) b

4) a

5) b

6) b 

„Kdyby jste“ není správně – hyperkorektní tvar! Zapsat za uši.

7) b

8) b 

Byste je jediný správný tvar.

9) b

Zvlášť. Často se s touto chybou setkáváme. Sním (psáno dohromady) má jiný význam → Sním ti zmrzlinu. Sním o životě na vesnici.

10) a

„Jakoby“ používáme v případech, kdy chceme dosáhnout významu přirovnání, zdánlivosti či předstírání. 


Hyperkorektnost

Určitě už jste od nás termín hyperkorektnost slyšeli. Že ne? Jedná se o přehnanou snahu o jazykovou správnost. Co to znamená? V praxi to vypadá tak, že se snažíte být tak spisovní, až vznikne patvar, který není ani správný, ani spisovný. V naší první knize „100 perliček pro (ne)milovníky češtiny“ najdete o hyperkorektnosti celou kapitolu.

Oblíbené příspěvky

O NÁS