DIKTÁT – PSANÍ S/Z

 1. Rychle se s tím ______.

        a) sžila

        b) zžila


2. Ovoce na stole ______.

        a) shnilo

        b) zhnilo


3. Musela to nejprve ______.

        a) vyskoušet

        b) vyzkoušet


4. _____  nejvyšší horu světa.

        a) Slezl

        b) Zlezl


5. Rychle _____ z prolézačky dolů.

        a) slezl

        b) zlezl


6. Celé klubko vlny ______.

        a) smotal

        b) zmotal


7. _____ prázdniny u babičky.

        a) Ztrávila

        b) Strávila


8. To jídlo nemohla ______.

        a) ztrávit

        b) strávit


9. Kdo _____ koho!

        a) z

        b) s


10. Uvař ty těstoviny na _____.

        a) zkus

        b) skus

Klíč

1. a
2. a
3. b
4. b
5. a
6. a
7. b
8. b
9. b
10. b


Vysvětlení

Nejvíce vás dle zpráv na Instagramu zarazil 4. a 9. příklad. Není divu, člověk se s podobnými větami nesetkává denně. Pojďme si je objasnit.

Zlézt něco můžeme parafrázovat jako „zdolat lezením“. Kdybychom ve větě chtěli použít tvar slézt, museli bychom v tomto případě použít předložku.
  • Zlezl horu.
  • Slezl z hory.

Kdo s koho můžeme parafrázovat jako „kdo zvítězí“, „kdo koho přemůže“. „Sakra, proč je tam s?“ byla jedna z vašich reakcí. Je tam s, protože se jedná o starou vazbu, jež se pojí se 4. pádem. V současné češtině nám stejně divně zní i fráze „být s to“.

„Lze napsat v určitém kontextu kdo z koho?“ zněl jeden dotaz. Ano, lze. Uvedeme si příklady:
  • Kdo z koho zešílí.
  • Kdo z koho vymlátí duši.
Další dotaz zněl: „Co znamená na skus?“ Těstoviny na skus je česká fráze pro těstoviny al dente. Al dente (z italštiny; doslovně to znamená „na zub“) vyjadřuje, že kvůli „tvrdší“ konzistenci se musí více kousat. Nejsou tedy ani tvrdé, ani příliš měkké.


Oblíbené příspěvky

O NÁS