Diktát – Typografie

 1. Ve kterém případě hovoříme o splittingu?

        a) žák/student

        b) 2011/2012

        c) učitel/ka

        d) místnost/pokoj


2. Vyber správnou variantu splittingu.

        a) Hledáme kuchaře/ku.

        b) Všichni zaměstnanci/kyně.

        c) Byli tam pracovníci/nice.

        d) Student/ka 4. ročníku.


3. Pozor na mezery. Je tento zápis správný? 

1. – 5. 7. 2022

        a) ano

        b) ne


4. A co tento zápis? 

1. 7. – 1. 8. 2022

        a) Je v pořádku.

        b) Mezery jsou špatně. 


5. Který symbol je pomlčka?

        a) -

        b) –


6. Bílo-modrá košile. Který symbol se nachází mezi slovy „bílo“ a „modrá“.

        a) spojovník

        b) pomlčka


7. Uveď správné varianty následujících slov.

        a) zda-li; než-li

        b) zdali; nežli


8. Jak říkáme tomuto písmenku, které zůstalo na konci řádku? 


        a) chudák

        b) jedináček

        c) jednoznakovka

        d) sirotek

    

9. Jak se říká tomuto jevu? Osamocený řádek na nové stránce, který však patří na stranu předchozí.

    
        a) sirotek
        b) vdova
        c) jedináček
        d) samotář

10. Existuje i opačný jev. Na předchozí stránce nám zůstane nadpis či jeden řádek, který patří na stránku následující. Tomu říkáme ______.
        a) zlobílek
        b) víla
        c) věšák
        d) vdova

11. Pro sirotky a vdovy je i souhrnný název. V redakci tak můžete zaslechnout, že „je potřeba pochytat všechny ______“.
        a) zmetky
        b) parchanty
        c) samotáře
        d) opuštěnce
        


Klíč

1. c*

2. d

3. b**

4. a

5. b

6. a

7. b

8. c

9. a

10. d

11. b


Vysvětlení

*Splitting

Splitting je zápis ženského i mužského rodu za pomoci lomítka. Pravidlo zní, že slovo musí dávat smysl i po odebrání lomítka. U některých slov zkrátka nelze splitting použít. Rovněž si dávejte pozor na skloňování, aby se vám nestalo, že si zafixujete, že splitting lze použít u slov kuchař, student, učitel a pak jste neudělali chybu. 

Problematické příklady:

  • Hledáme někoho na pozici kuchař/ka.
  • Hledáme kuchaře/ku. (kuchařeku nedává smysl)

**Pomlčka a mezery 

Pokud spojujeme dva jednoslovné výrazy, mezeru před a za pomlčku nevkládáme. Pomlčka vyjadřuje „až“. Správný zápis je tento: 1.–5. 7. 2022. U víceslovných spojení mezery klademe.P.S. Typografii jsme v naší nové knize „E-maily a jejich (ne)pravidla“ věnovaly celou kapitolu. Typografie je pro korektory časově velmi náročná, protože mnoho lidí nezná rozdíl mezi pomlčkou a spojovníkem. 


Oblíbené příspěvky

O NÁS