Obchod(ovat) (s) něčím, obchodovat něco

Během tohoto roku nám do zpráv na Instagramu přišlo přibližně 10 fotek, na kterých byly tyto nápisy:
 • obchod alkoholem,
 • velkoobchod hutním materiálem,
 • obchodovat akcie,
 • jiné.
Vaše dotazy byly totožné: „Jsou tyto fráze spisovné? Nechybí tam předložka s?“Obchod(ovat) (s) něčím

Teď pravděpodobně přijde šok. Obě varianty jsou v současné češtině spisovné. Možná by se na první pohled mohlo zdát, že spojení „obchodovat něčím“ je starší než „obchodovat s něčím“. Je to přesně naopak. Předložka s se používala dříve, protože obchodníci chodili od domu k domu a nosili zboží s sebou, proto je zde předložka s

Korektní jsou tedy všechny následující varianty:
 • obchod alkoholem,
 • obchod s alkoholem,
 • obchodovat alkoholem,
 • obchodovat s alkoholem.

Jak je to se 4. pádem?

Všimli jste si, že u spojení obchodovat akcie je 4. pád? U nehmotných komodit lze užít rovněž tuto vazbu: sloveso obchodovat + 4. pád. Korektní jsou tedy spojení:
 • obchodovat akciemi,
 • obchodovat s akciemi,
 • obchodovat akcie.
Ústav pro jazyk český nedoporučuje užívat vazbu podstatného jména obchod s 2. pádem (obchod něčeho), například:
 • obchod zeleniny,
 • velkoobchod papíru.
Mohlo by to evokovat, že v tom obchodě šéfuje zelenina nebo papír 😅. 


Oblíbené příspěvky

O NÁS