REDAKČNÍ PRÁCE

Kromě korektur máme i bohaté zkušenosti s redigováním knih či jiných textů. Ke každému textu přistupujeme opravdu zodpovědně, a proto si dáváme vždy velmi záležet. Text se snažíme přizpůsobit cílové skupině a u překladů víme o nejčastějších chybách vzniklých právě doslovným překladem.

Kupříkladu ve španělštině slovo tarde znamená jak odpoledne, tak i večer. Překladatel to může přeložit jako odpoledne. Redaktor se tedy musí soustředit na kontext a vyhledat v textu další souvislosti, které odhalí, zda je tím myšleno odpoledne, nebo večer. Ve stejném odstavci může být kupříkladu zmínka, že se stmívá, že obchody už zavírají atd. Z toho můžeme vytušit, že se jedná spíše o večer.

Dalším dobrým příkladem jsou recepty. Ty jsou někdy velmi zrádné. Narazili jsme kupříkladu na „chybu“ v jednotkách. V receptu bylo „150 g mléka“. Mléko je tekutina, proto bychom měli užívat spíše ml, jenže autor textu nám vysvětlil, že si při vaření zapne kuchyňskou váhu a do mísy hází dané ingredience, které se mu váží v gramech. Změnit gramy na mililitry kategoricky odmítl. Naše řešení bylo do přípravy pokrmu přímo zahrnout poznámku o vážení, aby to bylo pro čtenáře srozumitelné a aby si nemysleli, že došlo k chybě. Redaktor rovněž musí pohlídat, zda jsou všechny ingredience z výčtu obsažené i v popisu přípravy či naopak.

Historické romány jsou rovněž oříšek, u těch se musí dohledávat data i další politicko-kulturní souvislosti. Některé přeložené věty znějí jaksi krkolomně, proto je na redaktorovi, aby je přizpůsobil českému čtenáři.

Redakčně jsme se již podílely na těchto publikacích:

 • Ztracena v bílém šumu,
 • Znamenitá mrtvola,
 • Spáči a Jedlíci (encyklopedie pro děti),
 • Aquitania,
 • Německá dívka,
 • Pohlednice z Východu,
 • Pacient,
 • Scarlatina,
 • Smaragdina,
 • Hra o duši,
 • Poslední dny v Berlíně,
 • další.

Redigujeme překlady z těchto jazyků:

 • angličtina,
 • španělština,
 • slovenština.Oblíbené příspěvky

O NÁS