DIKTÁT – POJMY A CIZÍ SLOVA

 1) Být × bít. Jedná se o _____?

        a) antonymum

        b) homonymum

        c) synonymum


2) Bezbarvý × barevný. Jedná se o _____?

        a) antonyma

        b) synonyma

        c) homonyma

        d) pomnožná slova


3) Doplňte antonymum ke slovu MLADÝ.

        a) postarší

        b) mladistvý

        c) starý

        d) stárnoucí


4) Význam slova sofistikovaný je?

        a) promyšlený

        b) chytrý

        c) nadřazený

        d) arogantní


5) Význam slova anotace je?

        a) přezdívka

        b) zvuk mimo tón

        c) přizpůsobení 

        d) poznámka


6) Význam slova fiskální je?

        a) hromadný

        b) zadlužený

        c) rozpočtový

        d) firemní


7) Význam slova verifikace je?

        a) ověření

        b) vyvrácení správnosti


8) Kantor × učitel. Jedná se o _____?

        a) pomnožná slova

        b) homonyma

        c) antonyma

        d) synonyma


9) Antonymum ke slovu KRÁSNÝ.

        a) nádherný

        b) mazaný

        c) zlý

        d) ošklivý


10) Význam slova precedent je?

        a) přítomný čas

        b) skutek

KLÍČ

1) b

Jedná se o homonyma. Stejně znějí, ale zápis není identický.

2) a

Antonyma, slova opačného významu.

3) c

4) a

5) d

6) c

Např. fiskální politika neboli rozpočtová politika. Fiskalismus je jednostranné zaměření státní politiky na zájmy státní pokladny.

7) a

8) d

Synonyma neboli slova či slovní spojení se stejným nebo podobným významem. 

9) d

10) bOblíbené příspěvky

O NÁS