DIKTÁT – RODY PODSTATNÝCH JMEN

 Pojďme se společně podívat na rody některých podstatných jmen. Nějaká mají pouze jeden. Existují ale i taková, která mají dva, výjimečně i tři. Říká se jim dvourodá či třírodá podstatná jména. Odhalíte je?


1) Městu přisuzujeme rod ______.

        a) mužský 

        b) ženský 

        c) obojí možné


2) A co Florenc?

        a) mužský neživotný

        b) ženský

        c) obojí možné


3) Určete spisovný tvar slova okur__.

        a) okurka

        b) okurek

        c) oharek

        d) všechny tři varianty jsou spisovné


4) Když mluvíme o slovu rikša ve významu vozík, jaký bude rod?

        a) mužský neživotný

        b) ženský

        c) obojí možné


5) Slovo kyčel můžeme skloňovat jako:

        a) mužský neživotný

        b) ženský

        c) obojí možné


6) A co slovo sršeň?

        a) mužský životný

        b) ženský 

        c) A + B jsou spisovné

        d) ani jeden z předchozích tvarů, je to sršáň


7) Určete, který tvar je spisovný:

        a) kedlubna 

        b) kedluben 

        c) obojí možné


8) K jakému rodu řadíme město Kroměříž?

        a) mužský neživotný

        b) ženský

        c) obojí možné


9) Svízel ve významu polní byliny je jakého rodu?

        a) mužský neživotný

        b) ženský

        c) obojí možné


10) Podstatnému jménu esej přisuzujeme rod ______.

        a) mužský neživotný

        b) ženský

        c) obojí možné

KLÍČ

1) c Dosavadní slovníky a Pravidla českého pravopisu uvádějí i rod mužský. Tato podoba se však v současnosti užívá jen zřídka a je v rozporu s místním územ. Nedá se však považovat za chybnou.

2) c V úzu se užívá i rod mužský neživotný. Nedá se tedy považovat za chybný.

3) a Spisovná varianta je pouze okurka. Zbylé dvě jsou nářeční.

4) b Toto slovo má i rod muž. životný. Liší se však význam: ten rikša = člověk, který řídí či tahá lehký vozík pro dopravu lidí.

5) c

6) c

7) c

8) b

9) a Kdežto svízel ve významu potíž či nesnáz řadíme jak k rodu muž. neživ., tak i ženskému.

10) c
Oblíbené příspěvky

O NÁS