DIKTÁT – ČÍSLOVKY, ČÍSLICE A JINÉ ZÁPISY

Pojďte si s námi otestovat, jak jste na tom v psaní číslovek a číslic. Jdou vám?


1. Chodí na _____ gymnázium.

        a) 8leté

        b) 8mi leté

        c) 8 leté


2. Před _____ lety se vzali.

        a) 20ti

        b) 20

        c) 20-ti

        d) 20ceti


3. Koupil _____ dýni.

        a) 10kilovou

        b) 10 kilovou

        c) 10ti kilovou

        d) 10-ti kilovou


4. Přes _____ studentů odmaturovalo.

        a) 95 %

        b) 95%


5. Tato tradice se dodržuje ______ let.

        a) 100

        b) 100vky

        c) stovky


6. Je mu _____ let.

        a) osum

        b) osm 


7. Stal se ____ mistrem světa.

        a) 3 násobným

        b) 3násobným


8. Byl _____ na řadě.

        a) 3.

        b) 3


9. Výsledek je _____.

        a) 1,897 546

        b) 1,897546


10. Zaplaťte _____.

        a) 1 250Kč

        b) 1 250 Kč ,–

        c) 1 250 Kč

KLÍČ

1. a // Pomůcka: Osmileté je jedno slovo, proto musí být i zápis s číslicí bez mezery. 

2. b // Ano, žádné ocásky za číslovky nepatří.

3. a // Jedno slovo = bez mezery.

4. a // Bez mezery to znamená devadesátipětiprocentní (lze číst i jako pětadevadesátiprocentní), s mezerou devadesát pět procent. Opět platí: jedno slovo = bez mezery; dvě slova = mezera (viz podtržený úsek).

5. a + c // Toto je zapeklitý příklad. První varianta (a) znamená sto let, třetí varianta stovky. Je zde významový rozdíl, stovky bohužel nemůžeme zapsat za pomoci číslice. Vždy se zamyslete nad tím, co chcete vyjádřit.

6. b

7. b // To samé: jedno slovo = bez mezery. 

8. a // Řadové číslovky píšeme vždy s tečkou. Třetí.

9. a // Mezerou oddělujeme většinou trojice čísel. Existují samozřejmě výjimky, například zápis letopočtů.

10. c // Zde musí být mezera před Kč. Bez mezery by to znamenalo „XYZkorunový“.  Spojení Kč + ,– se považuje za nadbytečné, v některých textech to může působit i rušivě. 

Oblíbené příspěvky

O NÁS