DIKTÁT – SKLOŇOVÁNÍ

Jdou vám pády? Pojďte se s námi otestovat.


Zkratky
  • p. = pád
  • mn. č. = množné číslo
  • j. č. = jednotné číslo


1. Jaký je 6. pád množného čísla slova mech? 

        a) mechách

        b) meších

        c) mechu 


2. Jaký je 2. pád mn. č. slova dno?

        a) dnů

        b) dních

        c) den

        d) dna


3. Zalétla _____ k sousednímu stolu.

        a) oči

        b) očima

        c) okama

        d) všechny možnosti jsou správné 


4. Mluvil o svém _____.

        a) rodiči

        b) rodičovi

        c) obě možnosti jsou správné


5. Karlovi _____ jsou lékaři.

        a) rodiče

        b) rodičové

        c) obě možnosti jsou správné


6. Jaký je 7. pád j. č. výrazu „genius loci“?

        a) geniem loci

        b) geniusem loci

        c) genii loci


7. Jaký je 2. pád mn. č. slova mouka? 

        a) muk

        b) mouk


8. Na punčoše měla spoustu _____. (Ve významu: děr.)*

        a) ok

        b) očí


9. Jaký je 7. pád mn. č. slova ucho (sluchový orgán)?

        a) uši

        b) ušima

        c) uchy

        d) uchama


10. Jaký je 1. pád mn. č. slova kůň (zvíře)?

        a) koně

        b) koni

        c) koňové

        d) všechny varianty jsou správné

KLÍČ

1. b

2. c 

3. b

4. c

5. c

6. a

7. b

8. a

9. b 

10.  d / Poznámka: Toto byl trochu chyták. Správně je možnost a, pokud mluvíme o koních jako zvířatech. V 1. a 5. pádě mn. č. lze ale tvary koni a koňové užít jako nadávku. 


To by nebyl Instagram, aby lidi nevymysleli nějakou výjimku či „co by kdyby“. U 8. příkladu by byla správně i druhá varianta, pokud bychom mluvili o punčochách z obrázku.Zdroj fotky: Pinterest

Oblíbené příspěvky

O NÁS